Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Kiểm tra cải cách hành chính và việc thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh An Giang

Ngày đăng: 09/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thực hiện Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính và Kế hoạch kiểm tra thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh An Giang, Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc chương trình Cải cách hành chính tỉnh đã kiểm tra tại Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông vào ngày 05, 06/11/2020.

Responsive image
 

Theo đó, việc triển khai cách nhiệm vụ cải cách hành chính và tiến độ hoàn thành các tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ phụ trách của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 1150/QĐ-BNV ngày 30/12/2019.

Đoàn Kiểm tra cũng lưu ý đối với các đơn vị được kiểm tra cần tiếp tục duy trì những kết quả, chỉ tiêu đã đạt được. Chuẩn bị các văn bản, tài liệu kiểm chứng đầy đủ theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kịp thời các tiêu chí chưa đạt trong năm. Báo cáo, đề xuất các sáng kiến, giải pháp, mô hình hay mà cơ quan, đơn vị đã triển khai và có báo cáo đánh giá hiệu quả, làm cơ sở đề xuất Bộ, ngành Trung ương xem xét, công nhận sáng kiến góp phần nâng cao kết quả Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2020./.

Minh Tài