Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông báo về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và thời hạn thực hiện hạng đất tính thuế

Ngày đăng: 27/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Nhằm để người dân, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt các chính sách thuế mới liên quan đến thuế sử dụng đất nông nghiệp, Cục Thuế thông báo một số nội dung như sau:

1. Về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ngày 10/6/2020, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 107/2020/QH14 kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội đến hết ngày 31/12/2025.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

2. Về hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo đó, kéo dài thời hạn thực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2025 trên cơ sở hạng đất đã được quy định và thực hiện trong giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2020.

Trường hợp địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định thì thực hiện theo quy định đó đến hết ngày 31/12/2025.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Nghị quyết số 107/2020/QH14, Nghị định số 146/2020/NĐ-CP được Cục Thuế đăng tải trên trang thông tin điện tử (http://angiang.gdt.gov.vn) và gửi vào địa chỉ email của người nộp thuế.

Cục Thuế thông báo đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang được biết. Trường hợp có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ Cục Thuế (Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế) qua số điện thoại: 02963.841623 hoặc email: hotrothueangiang@gmail.com để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể./.

Tải về: Thông báo 140/TB-CT