Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân

Ngày đăng: 14/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 896 Trung ương về để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin công dân phục vụ vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh đúng thời gian quy, Ban Chỉ đạo 896 tỉnh đã ban hành Công văn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 896 trên địa bàn tỉnh.

Responsive image

Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn

Theo đó, Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ đạo 896 các huyện, thị xã, thành phố củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo 896 từ cấp huyện đến cấp xã để tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Đề án tại địa phương; khẩn trương chỉ đạo, huy động tối đa các lực lượng (hệ thống chính trị ở cơ sở) để tập trung hoàn thành việc thu thập Phiếu thông tin dân cư (DC01) đối với 100% nhân khẩu thường trú trên địa bàn; hoàn thành kiểm tra, phúc tra 100% phiếu DC01 đã được thu thập; thực hiện việc cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (DC02) đối với các trường hợp qua kiểm tra, phúc tra phát hiện sai hoặc thiếu thông tin. 

Chỉ đạo Cơ quan tư pháp và Công an cấp huyện và cấp xã khẩn trương phối hợp thực hiện việc thu thập phiếu DC02 ngay tại trụ sở cơ quan tư pháp; hằng ngày thống kê số lượng công dân có thông tin thay đổi qua công tác đăng ký, quản lý hộ tịch (Công dân có thay đổi thông tin về khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, cải chính thông tin hộ tịch...) để kịp thời dùng phiếu DC02 cập nhật, chỉnh sửa thông tin của công dân khi có sự thay đổi. 

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố cân đối ngân sách để hỗ trợ thêm kinh phí cho lực lượng trực tiếp thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin dân cư tại địa phương. 

Quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của Đề án 896 nhằm tạo sự đồng thuận và phối hợp của các cấp, các ngành và Nhân dân trong quá trình thực hiện Đề án tại địa phương.

Tin HY
Nguồn CV số 1198 /BCĐ-896 ngày 13/10/2020