Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Mã số HS và tầm quan trọng của việc xác định mã HS của hàng hoá

Ngày đăng: 01/11/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- HS Code là viết tắt của từ Harmonized Commodity Description and Coding System; là Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa, thường được gọi tắt là hệ thống HS, là hệ thống được tiêu chuẩn hóa quốc tế về tên gọi và mã số để phân loại hàng hóa được buôn bán trên phạm vi toàn thế giới của Tổ chức hải quan thế giới.

Responsive image

Ảnh minh họa

Nó bao gồm danh mục những nhóm hàng, phân nhóm hàng cùng các mã số có liên quan, chú giải pháp lý Phần, Chương, Phân nhóm và các Quy tắc tổng quát.

Danh mục HS là danh mục những nhóm hàng (mã 4 chữ số), phân nhóm hàng (mã 6 chữ số), chú giải pháp lý Phần, Chương, Phân nhóm được sắp xếp một cách có hệ thống ứng với tên, mô tả và mã số hàng hóa.

* Tầm quan trọng của việc xác định đúng mã HS

Các mã số của hệ thống hài hòa được gọi là mã HS. Trong lĩnh vực thương mại, khi cần khai báo nguồn gốc xuất xứ (C/O) nhằm thu được các ưu đãi về thuế quan thì đồng thời cũng ghi luôn mã HS để thuận tiện cho việc tính thuế tại các nước nhập khẩu.

Mã HS xuất hiện rất nhiều trong các chứng từ: tờ khai hải quan, vận đơn đường biển, chứng nhận xuất xứ C/O, hóa đơn thương mại… 

Ông Nguyễn Quang Phúc – Nguyên Trưởng phòng, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương cho biết:Trong các FTAs, doanh nghiệp phải xác định mã HS của hàng hoá trước khi xác định liệu hàng hoá có đáp ứng tiêu chí xuất xứ và có được hưởng ưu đãi thuế quan hay không.

Việc ghi mã HS code chính xác hay không đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tính thuế xuất khẩu của lô hàng và ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa. Có nghĩa là, nếu hàng hóa được phân loại một cách chính xác, doanh nghiệp được hưởng nhiều lợi ích từ các ưu đãi của FTAs. 

Và ngược lại, việc khai báo thiếu chính xác mã HS của sản phẩm sẽ dẫn đến khả năng bị từ chối cấp C/O tại Việt Nam hoặc bị từ chối tiếp nhận C/O của hải quan nước nhập khẩu; doanh nghiệp sẽ mất thời gian, bị trì trệ trong khâu giao hàng khi phải thực hiện khai báo lại tờ khai hải quan khi hải quan tra cứu thấy hàng hóa không đúng với mô tả trong mã HS.

 * Làm thế nào để xác định mã HS cho hàng hóa một cách chính xác để dự tính trước được mức thuế 

Hệ thống hài hoà (HS) bao gồm 97 Chương. Trong đó Chương: 2 số; Nhóm: 4 số; Phân nhóm: 6 số

Để tra cứu mã HS và thuế suất cho mặt hàng nhập khẩu, có thể sử dụng các cách thức sau: 

Cách thứ nhất: Tra cứu bằng sách in do Bộ Tài Chính phát hành. Với phương pháp này hơi mất thời gian, tuy nhiên khi tra cứu nhiều và có phương pháp tra cứu, đặc biệt nên áp dụng 6 quy tắc phân loại hàng hóa vào tra cứu. Các quy tắc này được hướng dẫn, quy định trong Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Cách thứ hai: Tra cứu trên Cổng thông tin Điện tử của Tổng cục Hải quan Việt Nam tại địa chị https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx và thực hiện theo hướng dẫn của chương trình.

Responsive image

Giao diện dịch vụ công  Tra cứu CSDL Danh mục - Biểu thuế - Phân loại - HS của Cổng thông tin Điện tử Tổng cục Hải quan

Hiện nay, về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu  được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư 14/2015/TT-BTC. Căn cứ vào thực tế tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa nhập khẩu và áp dụng sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế.

Ngoài ra để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp có nhu cầu xác định trước mã số đối với hàng hóa dự kiến nhập khẩu thì Công ty gửi hồ sơ Đề nghị xác định trước mã số cho cơ quan Hải quan theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP, Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC để làm cơ sở xác định mã số cho hàng hóa nhập khẩu.

Trường hợp bên nhà sản xuất áp dụng mã HS khác với mã HS theo pháp luật Việt Nam: Việc khác biệt mã số HS trên C/O với mã số HS trên khai báo được quy định tại Điều 26 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và Điều 17 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công thương. Theo đó, cơ quan Hải quan sẽ cần căn cứ thông tin khai báo về tên hàng hóa, mã số HS, mô tả hàng hóa khai trên tờ khai hải quan, C/O, các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan, kết quả phân tích phân loại, kiểm tra thực tế hàng hóa để xác định tính hợp lệ của C/O.

Trường hợp khác biệt mã số HS trên C/O với mã số HS trên khai báo không ảnh hưởng đến bản chất hàng hóa nhập khẩu thì cơ quan hải quan có thể xem xét chấp nhận tính hợp lệ của C/O. Trường hợp cơ quan hải quan có cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu trên C/O không phải là hàng hóa nhập khẩu theo khai báo thì cơ quan hải quan không xem xét chấp nhận tính hợp lệ của C/O…/.

Nguồn tham khảo: 

1. Tài liệu Hội nghị phổ biến thông tin hội nhập kinh tế quốc tế tại An Giang

2. Thông tin của Tổng cục Hải quan, https://www.customs.gov.vn

3. Thông tin của Cục Hải quan TP. HCM, http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn

4. Các văn bản QPPL liên quan.

Phan Thanh