Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu quả cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ngày đăng: 27/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ông Phạm Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang cho biết: Đến năm 2025, An Giang sẽ sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu quả cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Đề án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Hiện An Giang có 32 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 2 trường cao đẳng, 5 trường trung cấp, 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp...  Giai đoạn 2016 - 2020, An Giang tuyển sinh đào tạo nghề gần 126.000 người, đạt 100% so với kế hoạch. Trong đó, trình độ cao đẳng chiếm khoảng 4,04%, trung cấp chiếm trên 5,02%, sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng 90,94% trong tổng số tuyển sinh. Từ đó, An Giang nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh từ 53,3% năm 2016 lên 65% năm 2020.

Tuy nhiên, công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đang gặp khó do một số địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa quan tâm gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho người lao động, chọn ngành nghề đào tạo chưa phù hợp nhu cầu thực tế; chương trình, thời gian đào tạo ở một số lớp nghề chưa đảm bảo nên một số lao động sau đào tạo chưa tìm được việc làm phù hợp. 

 Hầu hết trường trung cấp được nâng cấp từ trung tâm dạy nghề nên chưa đảm bảo theo quy mô, diện tích đất sử dụng hoặc được đầu tư khá lâu theo mô hình trường chuyên nghiệp nên thiếu các xưởng thực hành nghề chuyên dụng, xuống cấp theo thời gian và số học sinh, sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm vẫn còn khá cao...

Để nâng cao hiệu quả đào tạo lao động tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, ông Phạm Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang cho biết: Thời gian tới, An Giang tập trung nâng cao chất lượng các trường, các nghề trọng điểm đạt cấp độ khu vực, quốc gia và quốc tế; phấn đấu có ít nhất một trường cao đẳng đạt chuẩn trường chất lượng cao; đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp có kỹ thuật, tay nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, doanh nghiệp và các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Tỉnh cũng tập trung thu hút lao động nông thôn tham gia học nghề, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có công với cách mạng, người khuyết tật…tạo cơ hội cho người lao động có nhu cầu học nghề tiếp cận với các chương trình đào tạo, tiếp thu các công nghệ và kỹ thuật mới. 

Mỗi năm, An Giang tuyển sinh đào tạo nghề cho 20.000 lao động; trong đó đào tạo trình độ cao đẳng khoảng 6%, trung cấp khoảng 8% trong tổng số tuyển sinh. 

Đến năm 2025, tỉnh nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73% và các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh sẽ đảm bảo hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính.

 UBND tỉnh An Giang có phương án sắp xếp lại các trường trung cấp như: Năm 2022 sáp nhập Trường Trung cấp nghề Tân Châu, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang vào Trường Trung cấp nghề Châu Đốc; năm 2024 nâng cấp Trường Kỹ thuật nghiệp vụ - Giao thông Vận tải An Giang thành Trường Trung cấp Giao thông Vận tải An Giang; năm 2025 sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ An Giang vào Trường Cao nghề An Giang.

Tỉnh tiếp tục giao chức năng thực hiện công tác giáo dục thường xuyên cho các trường trung cấp; giữ nguyên hệ thống các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập cấp huyện trên các địa bàn: Châu Thành, An Phú, Tịnh Biên, Thoại Sơn, Phú Tân. 

Đến năm 2025, An Giang có 11 trường, trung tâm công lập thực hiện chức năng giáo dục thường xuyên; trong đó có 2 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp, 6 trung tâm giáo dục thường xuyên.

Thời gian tới, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh cần phối hợp với các địa phương trên địa bàn rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện có phù hợp với quy định; hằng năm xây dựng kế hoạch đào tạo nghề phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, thị trường lao động.

Các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh sau khi sắp xếp, sáp nhập nhanh chóng bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo Đề án vị trí việc làm của đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ mới. Cán bộ, giáo viên dôi dư được xem xét giải quyết chế độ theo quy định hiện hành và đề ra nhiều giải pháp phù hợp để đào tạo các ngành nghề đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, nhu cầu của xã hội…/.

Quang Minh