Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Triển khai thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Ngày đăng: 22/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 19/01, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Mục tiêu của Kế hoạch là phấn đấu giải quyết thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp qua mạng tối đa 03 ngày làm việc áp dụng với giao dịch trên mạng; đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian cấp giấy phép xây dựng đối với công trình còn 10-15 ngày và thông báo kết quả giải quyết hồ sơ qua tin nhắn điện thoại của văn phòng điện tử; thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong 30 ngày làm việc, cấp quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng là 16 ngày làm việc (giảm 14 ngày so với quy định của Chính phủ), thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản dưới 14 ngày (trừ tài sản trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ); Nâng tổng số xã triển khai công tác đo đạc lập hồ sơ địa chính đạt 156/156 xã; Nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng; Nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch, y tế, chăm sóc sức khỏe, an ninh và an toàn, vệ sinh môi trường các khu, địa điểm du lịch; Nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực các dịch vụ logistics; Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội; Phấn đấu trên 40% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan hành chính nhà nước được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành. Trên 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật)….

Để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong năm 2021, tỉnh tập trung thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp để nâng cao nhận thức về mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; thường xuyên rà soát và công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của huyện và của các cơ quan, đơn vị nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục vận hành có hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện. Tăng cường ứng dụng và triển khai chính phủ điện tử, nâng cao tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức người dân, người lao động, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể về nội dung và ý nghĩa của phát triển bền vững, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp tỉnh An Giang bền vững về chiều sâu và phát triển về chiều rộng.

Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid – 19.

Ngoài ra, cần tăng cường liên hệ trao đổi, kịp thời phản ánh những vấn đề tồn đọng bức xúc, những khó khăn trở ngại cho doanh nghiệp phát triển; Vận động doanh nghiệp, thành viên hiệp hội nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện sản xuất an toàn, đảm bảo việc làm, quyền lợi, đời sống chính đáng của người lao động, bảo vệ môi trường, thực hiện nghĩa vụ thuế, quan tâm đóng góp cho xã hội làm cho các cấp chính quyền và người dân hiểu hơn, gắn bó hơn với doanh nghiệp./.

Tin HY
Nguồn KH số 39/KH-UBND ngày 19/01/2021