Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Sĩ Lâm trả lời chất vấn về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Ngày đăng: 04/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng nay ngày 04/12/2020, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, với nội dung: “Để thực hiện Nghị định số 98/2018/ND-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ, HĐND tỉnh có Nghị quyết số 04/2019/NQ-HDND ngày 12/7/2019; UBND tỉnh có ban hành Quyết định số 30/2019/QD-UBND ngày 22/7/2019 Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện được. Đề nghị cho biết nguyên nhân, giải pháp trong thời gian tới”.

Responsive image

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Sĩ Lâm trả lời chất vấn về tại kỳ họp lần thứ 18, HĐND tỉnh An Giang, khóa IX

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Ngay sau khi Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh ban hành, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức nhiều Hội nghị tuyên truyền, tập huấn về Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND tại hai cụm Long Xuyên và Châu Đốc với đối tượng là lãnh đạo UBND cấp huyện, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế thị xã thành phố, các đơn vị trong ngành Nông nghiệp, HTX nông nghiệp, Doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trong và ngoài tỉnh…; đồng thời treo nhiều panô tuyên truyền về nội dung thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; biên soạn và phát hành “Sổ tay hướng dẫn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp” và phát hành rộng rãi đến tất cả các đối tượng liên quan. 

Đến nay, nhìn chung các liên kết tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị cơ bản đã được hình thành trên địa bàn tỉnh và có khả năng nhân rộng đáp ứng điều kiện để được thụ hưởng các nội dung hỗ trợ về liên kết sản xuất theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND, như: Công ty Lương thực Thoại Sơn liên kết với HTXNN An Bình, huyện Thoại Sơn; Công ty Lương thực Vĩnh Bình liên kết với HTXNN Vĩnh Bình, huyện Châu Thành; Công ty Lương thực Tấn Vương liên kết với HTXNN Tân Lập, huyện Tịnh Biên; Công ty Angimex-Kitoku liên kết với tổ chức nông dân tại Thành phố Long Xuyên và huyện Thoại Sơn

Để đẩy nhanh hình thành các liên kết, tiếp cận được với Quyết định 30/2019/QĐ-UBND, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phân công các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở như Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Kỹ thuật – Dịch vụ nông nghiệp thực hiện hỗ trợ tư vấn, xây dựng Dự án liên kết hoặc Kế hoạch liên kết cho các doanh nghiệp, HTX là chủ trì liên kết có nhu cầu và hoàn thành thủ tục có liên quan để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

Đến thời điểm này, có 09 hồ sơ, cụ thể: 08 hồ sơ liên kết về trồng trọt, 01 hồ sơ liên kết về chăn nuôi; dự kiến có từ 3 đến 5 kế hoạch liên kết sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi được phê duyệt trong năm 2020, sẽ tổ chức thực hiện từ năm 2021; Trong đó, Kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị đối với ngành hàng lúa –gạo, giữa HTX nông nghiệp An Bình với Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời, đang trình UBND huyện Thoại Sơn phê duyệt.

Song song đó, Liên minh HTX tỉnh đang hỗ trợ cho 06 HTX xây dựng Dự án liên kết và kế hoạch liên kết với các doanh nghiệp như Lộc Trời, Thiện Phát, Âu Lạc, Gentraco… trên địa bàn huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú; khả năng sẽ phê duyệt trong năm 2021.

Để tăng cường và khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, thời gian tới Sở Nông nghiệp sẽ tập trung thực hiện 03 nhóm giải pháp sau: 

(1) Tăng cường tuyên truyền các nội dung chính sách theo quyết định 30/2019/QĐ-UBND về lợi ích của hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp đến các HTX, nông dân và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tỉnh;

(2) Tập trung hỗ trợ nâng chất hoạt động của các HTX nông nghiệp để thực hiện tốt vai trò kết nối giữa doanh nghiệp với nông dân, củng cố lòng tin giữa các bên khi tham gia thực hiện liên kết sản xuất;

(3) Phối hợp cùng các ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp có kế hoạch lâu dài trong xây dựng vùng nguyên liệu tại địa phương cũng như đầu tư chế biến gia tăng giá trị nông sản nông sản./. 

Vũ Hùng – Trung Cang