Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang khẩn trương chuẩn bị bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Ngày đăng: 02/03/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội và HĐND là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước và cơ quan đại diện, cơ quan quyền lực nhà nước.

Cuộc bầu cử ĐB Quốc hội khoá XV và ĐB HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) sẽ được tiến hành vào ngày chủ nhật (23-5-2021). Việc bầu cử được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Hiện tỉnh đang tập trung quyết liệt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công cuộc bầu cử. 

Responsive image

Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết: đến nay, đã ban hành các quyết định thành lập các tổ chức phục vụ bầu cử gồm: Tổ giúp việc, Tiểu ban cơ sở vật chất; Tiểu ban an ninh trật tự, y tế; Tiểu ban thông tin tuyên truyền và Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử tỉnh, thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên, kế hoạch triển khai công tác bầu cử; thành lập Đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh...

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị hướng dẫn trình tự giới thiệu người ứng cử và hồ sơ ứng cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND tỉnh nhiệm kỳ 202-2026 cho các cơ quan, đơn vị. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng cho biết: Đến hết ngày 17-2-2021, tất cả các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Theo đó, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là 8.970 người, trong đó giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội 17 người (để bầu ra 9 ĐB), ứng cử ĐB HĐND tỉnh 103 người (để bầu ra 62 ĐB), ứng cử HĐND cấp huyện 715 người (để bầu ra 377 ĐB) và ứng cử HĐND cấp xã 8.135 người (để bầu ra 4.131 ĐB). UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức hội nghị để thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử ĐB HĐND tỉnh và hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định.

Responsive image

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026)

Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành Quyết định số 26 về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐB được bầu của mỗi đơn vị bầu cử ĐB HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026). Theo đó, toàn tỉnh có 16 đơn vị bầu cử (ĐVBC), bầu 62 vị ĐB HĐND tỉnh đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Cụ thể: TP. Long Xuyên gồm ĐVBC số 1 (phường Mỹ Bình, Mỹ Long, Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh và xã Mỹ Hòa Hưng), có 5 ĐB HĐND tỉnh được bầu và ĐVBC số 2 (phường Bình Đức, Bình Khánh, Đông Xuyên, Mỹ Xuyên, Mỹ Hòa và xã Mỹ Khánh), có 4 ĐB được bầu; TP. Châu Đốc là ĐVBC số 3, với 3 ĐB được bầu; huyện Châu Thành là ĐVBC số 4, với 5 ĐB được bầu; huyện Châu Phú có ĐVBC số 5 (thị trấn Cái Dầu, xã Thạnh Mỹ Tây, Đào Hữu Cảnh, Bình Phú, Bình Chánh, Bình Long, Bình Mỹ, Bình Thủy), với 4 ĐB được bầu và ĐVBC số 6 (thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, xã Ô Long Vĩ, Mỹ Đức, Khánh Hòa, Mỹ Phú), với 3 ĐB được bầu; huyện Tịnh Biên là ĐVBC số 7, có 4 ĐB được bầu; huyện Tri Tôn ĐVBC số 8, có 4 ĐB được bầu; huyện Thoại Sơn ĐVBC số 9, có 5 ĐB được bầu; huyện An Phú ĐVBC số 10, có 5 ĐB được bầu; TX. Tân Châu ĐVBC số 11, có 5 ĐB được bầu; huyện Phú Tân có ĐVBC số 12 (thị trấn Phú Mỹ, xã Phú Bình, Hiệp Xương, Phú Xuân, Phú Thọ, Phú Hưng, Bình Thạnh Đông, Tân Hòa, Tân Trung), có 3 ĐB được bầu và ĐVBC số 13 (thị trấn chợ Vàm, xã Phú An, Phú Thành, Hòa Lạc, Phú Hiệp, Phú Long, Phú Lâm, Phú Thạnh, Long Hòa), có 3 ĐB được bầu; huyện Chợ Mới có ĐVBC số 14 (thị trấn Chợ Mới, xã Kiến An, Mỹ Hội Đông, Kiến Thành, Nhơn Mỹ); ĐVBC số 15 (thị trấn Mỹ Luông, xã Long Điền A, Long Điền B, Mỹ An, Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân) và ĐVBC số 16 (xã Long Giang, Long Kiến, An Thạnh Trung, Hội An, Hòa Bình, Hòa An), mỗi đơn vị bầu cử có 3 ĐB được bầu.

Ngày 19-2-2021, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã tổ chức họp để cho ý kiến về một số vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân-Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh nhấn mạnh: “Việc bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và bầu cử ĐB HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) phải được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, bình đẳng, đúng các quy định pháp luật, an toàn, tiết kiệm, chu đáo từng phần việc cụ thể, nhất là về công tác nhân sự và tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử, tránh để xảy ra sai sót, nhằm ngăn ngừa các phần tử cơ hội xuyên tạc, kích động. Đề nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các địa phương, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội để phát huy hiệu quả tuyên truyền và tạo sự lan tỏa tích cực, rộng rãi trong toàn xã hội.

Responsive image

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân-Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử ĐB Quốc hội, ĐB HĐND các cấp, trong đó, chú trọng chất lượng, cơ cấu và bảo vệ chính trị nội bộ, để hạn chế thấp nhất việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự ứng cử. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương có kế hoạch tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn; kịp thời báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, đột xuất. Nắm chắc số lượng cử tri trên địa bàn để đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bầu cử đúng quy định. Chủ động phân bổ kinh phí phù hợp, chặt chẽ và đảm bảo theo quy định của pháp luật. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bố trí các điểm tiếp xúc cử tri, điểm bầu cử, trong đó, phải tuyệt đối đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay. Tăng cường tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tích cực của cử tri tham gia bầu cử; hạn chế tối đa việc bỏ phiếu thay, bỏ phiếu không nghiêm túc. Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh chủ động bám sát địa bàn, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị bầu cử tại địa bàn. 

Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm lựa chọn, bầu ra những ĐB tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành một cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm./.

Hạnh Châu