Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quy chế trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp: Giảm rủi ro pháp lý và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp An Giang

Ngày đăng: 12/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 28/9/20120, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND, ban hành Quy chế trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang và có hiệu lực thi hành ngày 15/10/2020.

Theo đó quy chế áp dụng đối với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây viết tắt là UBND cấp huyện); doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang.

Responsive image

 Ảnh minh hoạ. Theo hocluat.vn

Doanh nghiệp có quyền yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện trả lời đối với vướng mắc pháp lý trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp theo thẩm quyền.

Việc trả lời vướng mắc pháp lý không áp dụng đối với những trường hợp cụ thể liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thời gian trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp là 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận. Trường hợp câu hỏi có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị thì phải tổ chức lấy ý kiến, nhưng tổng thời gian giải quyết không quá 20 ngày, kể từ ngày tiếp nhận.

Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang giao Sở Tư pháp là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; tiếp nhận và cập nhật nội dung trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp lên công thông tin điện tử của tỉnh.

Các Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm cập nhật vụ việc, vướng mắc pháp lý do mình trực tiếp trả lời cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Quy chế này lên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình và gửi 01 bản về Sở Tư pháp qua địa chỉ email:

traloivuongmacphaply@angiang.gov.vn để đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Ông Trần Công Lập, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang cho biết: Mục đích của việc ban hành quy chế nhằm giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp trong việc áp dụng pháp luật, phòng rủi ro pháp lý và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; nhằm bảo đảm thi hành có hiệu quả Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghị định thay thế cho Nghị định 66/2008/NĐ-CP).

Trước đây, địa phương cũng đã thực hiện việc giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 66/2008/NĐ-CP, tuy nhiên, do thiếu cơ chế quản lý, nên việc việc tiếp nhận và trả lời phụ thuộc vào cơ quan quản lý nhà nước. Quy chế này nhằm khắc phục tình trạng nêu trên bằng việc quy định rõ quyền của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm trả lời trong thời hạn cụ thể. Đồng thời, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi và kịp thời báo cáo UBND tỉnh đối với những trường hợp không trả lời hoặc trả lời không đảm bảo thời hạn theo quy định./.

Tải về: Quyết định 43/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Gia Bảo