Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quy định, hướng dẫn chính sách

An Giang ban hành Quy chế trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (30/09/2020)

 

QĐ Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ đối với hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm... (07/09/2020)

 

Một số vấn đề cần lưu ý trong kinh doanh xăng dầu (31/07/2020)

 

Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) (13/07/2020)

 

Quy định việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm đáp ứng quy trình (06/07/2020)

 

Hướng dẫn thực hiện các quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí (22/06/2020)

 

Phê duyệt vốn điều lệ sau cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang (20/05/2020)

 

Các biện pháp phòng dịch Covid-19 trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (24/04/2020)

 

An Giang hướng dẫn, chấn chỉnh công tác đấu giá tài sản (22/04/2020)

 

Thông báo Về việc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” (26/11/2019)

 

Công bố sản phẩm Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh An Giang (18/11/2019)

 

Các thông tin về thay đổi chính sách biên mậu của các cơ quan chức năng Trung Quốc đối với việc nhập khẩu mặt hàng thủy hải sản (31/10/2019)

 

Miễn lệ phí môn bài 3 năm đối với doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký lần đầu (11/10/2019)

 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử (10/10/2019)

 

Cung cấp thông tin về sản phẩm CNTT sản xuất trong nước (09/10/2019)

 

Hướng dẫn áp dụng hệ thống thoát nước bền vững tại các đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang (25/09/2019)

 

Các cơ sở kinh doanh xăng dầu cần thực hiện nghiêm túc phương án quản lý thu thuế (12/09/2019)

 

Chấn chỉnh công tác đấu thầu và đẩy mạnh triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng (27/08/2019)

 

Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (14/08/2019)

 

Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao (29/07/2019)