Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quy định, hướng dẫn chính sách

Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa DNNN (01/06/2018)

 

An Giang tiếp tục phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp (31/05/2018)

 

Từ ngày 01/7/2018, doanh nghiệp được hỗ trợ khi nhận chuyển giao công nghệ (30/05/2018)

 

Điều kiện, trình tự, thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng (29/05/2018)

 

Điều kiện điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng (29/05/2018)

 

Danh mục thiết bị cấm nhập khẩu, SX-KD áp dụng từ ngày 10/7/2018 (28/05/2018)

 

Quy định mới về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài (24/05/2018)

 

Điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh (23/05/2018)

 

Hàng tạm nhập, tái xuất phải chịu sự giám sát cho tới khi tái xuất ra khỏi Việt Nam (22/05/2018)

 

Ban hành 10 Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện các Hiệp định thương mại của Việt Nam (15/05/2018)

 

Phí cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là 3 triệu đồng (10/05/2018)

 

Bắt đầu ngày 07/5/2018 sử dụng ứng dụng HTKK 3.8.4 (09/05/2018)

 

Lùi hiệu lực QCVN về giới hạn formaldehyt trong sản phẩm dệt may (03/05/2018)

 

Lộ trình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2020 (02/05/2018)

 

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với phụ gia thực phẩm (08/01/2018)

 

Chính phủ ban hành 8 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (05/01/2018)