Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quy định, hướng dẫn chính sách

Sổ tay triển vọng xuất khẩu một số mặt hàng sang thị trường Trung Quốc (10/06/2021)

 

An Giang: Quy định thẩm quyền quyết định đầu tư; phân cấp thẩm định dự án, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (09/06/2021)

 

Khẩn trương thực hiện kê khai thông tin vào Trang thông tin điện tử Tổng điều tra (24/05/2021)

 

Quan điểm, định hướng trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ (14/05/2021)

 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung 2021 (07/04/2021)

 

Quy định xử lý vi phạm về hóa đơn, chứng từ đối với hoạt động khai thác kinh doanh cát, sỏi (05/04/2021)

 

An Giang: Ủy quyền quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng nhóm B và C do cấp tỉnh quản lý (02/04/2021)

 

An Giang: ban hành Bộ đơn giá đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước sản xuất chương trình truyền hình tỉnh An Giang (25/03/2021)

 

An Giang: ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình tỉnh (24/03/2021)

 

Tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao (19/03/2021)

 

Thông báo lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát trên sông Hậu thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc (23/02/2021)

 

Danh sách Chứng nhận Sản phẩm OCOP tỉnh An Giang năm 2020 (17/12/2020)

 

An Giang: Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh (11/11/2020)

 

Thông báo triển khai kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua Cổng dịch vụ thuế điện tử (eTax) (02/11/2020)

 

Thông báo tiêu chí khai thuế GTGT, TNCN theo tháng, quý và tạm nộp thuế TNDN theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (02/11/2020)

 

Thông báo thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử (02/11/2020)

 

Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động. (29/10/2020)

 

Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; dự án đầu tư theo pháp luật chuyên ngành và trong lĩnh vực XH hóa mà phải tổ chức đấu thầu (23/10/2020)

 

DDCI An Giang - Giải pháp phát triển Kinh Tế - Xã Hội bền vững (15/10/2020)

 

An Giang: Yêu cầu các đơn vị và doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp (13/10/2020)