Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giải đáp, Hướng dẫn Thuế

Ngành Thuế An Giang: Đẩy mạnh Quyết toán thuế trực tuyến – Giải pháp thiết thực với doanh nghiệp trong mùa dịch (25/03/2020)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế của Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh tại An Giang về việc xin miễn giảm thuế GTGT cho nhà đầu tư và doanh nghiệp (25/03/2020)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang về việc trích khấu hao TSCĐ (24/03/2020)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế của Công ty cổ phần Vận tải An Giang về việc xin hoãn nộp thuế do ảnh hưởng dịch covid-19 (24/03/2020)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế của Công ty cổ phần Cảng An Giang về việc hoa hồng đại lý dầu TNTX cung ứng tổ chức ở nước ngoài hoặc thông qua đại lý (19/03/2020)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế của Công ty cổ phần Du lịch An Giang về việc xin hoãn nộp thuế do ảnh hưởng dịch covid-19 (17/03/2020)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế của Công ty TNHH Kay Group về việc giãn tiến độ nộp thuế giá trị gia tăng quí 1/2020 (17/03/2020)

 

Ngành Thuế An Giang triển khai thực hiện gia hạn nộp thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh do ảnh hưởng Covid-19 (16/03/2020)

 

Cục Thuế tỉnh An Giang hướng dẫn gia hạn nộp thuế, miễn thuế tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (11/03/2020)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế TNDN của Công ty TNHH NV Apparel về việc xin ý kiến ưu đãi thuế TNDN (05/03/2020)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế TNDN của Viettel An Giang-CN tập đoàn công nghiệp-Viễn thông Quân đội Công ty về việc quyết toán thuế TNCN của nhân viên (02/03/2020)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế TNDN của Công ty TNHH MTV Khách sạn Victoria Hàng Châu (02/03/2020)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế cho BQL Dự án Đầu tư Xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang. (21/02/2020)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế TNDN của Hợp tác xã Nông nghiệp Long Bình (21/02/2020)

 

Đến ngày 20/02/2020 sẽ tích hợp việc nộp thuế cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia (19/02/2020)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế TNDN của Công ty TNHH NV Apparel về việc xin ý kiến ưu đãi thuế TNDN-tiếp theo (11/02/2020)

 

Cơ quan thuế các cấp tạm thời chưa tổ chức tập huấn, đối thoại (10/02/2020)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế về thu nhập chịu thuế của người lao động nước ngoài làm việc tại Công ty (04/02/2020)

 

Ngành Thuế An Giang: Áp dụng thêm tính năng mới “Xác nhận số thuế đã nộp NSNN bằng phương thức điện tử” (25/12/2019)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế TNCN của Công ty TNHH May mặc Lu An (19/12/2019)