Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giải đáp, Hướng dẫn Thuế

Ngành Thuế đẩy mạnh cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân (03/03/2021)

 

Ngành Thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân kỳ tính thuế năm 2020 (03/03/2021)

 

An Giang tạo mọi điều kiện để người nộp thuế thực thi tốt chính sách pháp luật thuế (05/02/2021)

 

Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2020 (28/01/2021)

 

Thông báo về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và thời hạn thực hiện hạng đất tính thuế (27/01/2021)

 

Chính sách thuế của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Vi (21/01/2021)

 

Các điểm mới trong Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (15/01/2021)

 

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 (14/01/2021)

 

Hướng dẫn khắc phục kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 369/TT-KVIV ngày 16/9/2019 về nộp tiền thuê đất của các bệnh viện (13/01/2021)

 

Chính sách thuế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen-chi nhánh An Giang về việc kỳ kê khai thuế TNCN (05/01/2021)

 

Đăng ký đầu tư của Công ty Cổ phần sản xuất -xuất nhập khẩu Ánh Lửa Việt tại khu thương mại dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình (25/12/2020)

 

Hướng dẫn về hóa đơn của Bộ Tài chính vẫn còn hiệu lực thi hành đến ngày 30/6/2022 (16/12/2020)

 

Một số điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ (16/12/2020)

 

Áp dụng quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (11/12/2020)

 

Công văn triển khai thực hiện nghị định số 126/2020/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (26/11/2020)

 

Thông báo về Thư nhắc nộp và Thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử (16/11/2020)

 

Hướng dẫn người nộp thuế nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg (16/11/2020)

 

Thông báo Một số điểm mới về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP (12/11/2020)

 

Thông báo về việc đến hạn nộp thuế đối với các khoản thuế được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP (11/11/2020)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời về việc xử lý thuế TNDN đối với khoản hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư Công ty con (04/11/2020)