Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giải đáp, Hướng dẫn Thuế

Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.6 cập nhật một số nội dung phát sinh (26/03/2019)

 

Thông báo hỗ trợ các ứng dụng hỗ trợ NNT liên quan đến quyết toán thuế năm 2018 (26/03/2019)

 

Chính sách thuế TNCN của Công ty TNHH An Giang SAMHO (25/03/2019)

 

Rà soát hoàn chỉnh hồ sơ nợ khó thu (21/03/2019)

 

Chính sách thuế cho thuê mặt bằng và dịch vụ Test sàng lọc trước sinh (20/03/2019)

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ quyết toán thuế TNDN, TNCN 2018 (18/03/2019)

 

Chính sách thuế đối với cho thuê mặt bằng và dịch vụ Test sàng lọc trước sinh (18/03/2019)

 

Thông báo Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.5 (12/03/2019)

 

Tổng cục Thuế tổ chức Chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2018 trên website Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn) (06/03/2019)

 

Trả lời chính sách thuế cho Công ty CP xuất nhập khẩu An Giang (26/02/2019)

 

Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.1.3 (25/02/2019)

 

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế huyện Tịnh Biên (07/01/2019)

 

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế huyện Thoại Sơn (07/01/2019)

 

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế huyện Tri Tôn (07/01/2019)

 

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế Thị xã Tân Châu (07/01/2019)

 

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế huyện Phú Tân (07/01/2019)

 

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế Thành phố Long Xuyên 5 (07/01/2019)

 

Trả lời chính sách năm 2018 của Chi Cục thuế Thành phố Long Xuyên 4 (07/01/2019)

 

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế Thành phố Long Xuyên 3 (07/01/2019)

 

Trả lời chính sách thuế năm 2018 của Chi Cục thuế Thành phố Long Xuyên 2 (07/01/2019)