Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giải đáp, Hướng dẫn Thuế

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế TNDN của Hợp tác xã Nông nghiệp Long Bình (21/02/2020)

 

Đến ngày 20/02/2020 sẽ tích hợp việc nộp thuế cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia (19/02/2020)

 

Cơ quan thuế các cấp tạm thời chưa tổ chức tập huấn, đối thoại (10/02/2020)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế về thu nhập chịu thuế của người lao động nước ngoài làm việc tại Công ty (04/02/2020)

 

Ngành Thuế An Giang: Áp dụng thêm tính năng mới “Xác nhận số thuế đã nộp NSNN bằng phương thức điện tử” (25/12/2019)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế TNCN của Công ty TNHH May mặc Lu An (19/12/2019)

 

Từ ngày 25-11-2019: Triển khai dịch vụ thuế điện tử (eTax) (22/11/2019)

 

Cục Thuế An Giang hướng dẫn thủ tục khai và nộp thuế, lệ phí môn bài (19/11/2019)

 

20 điểm mới kế toán của các đơn vị, cá nhân cần lưu ý kể từ ngày 05/11/2019 (11/11/2019)

 

Chính sách thuế của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (06/11/2019)

 

Kể từ tháng 11/2019 người nộp thuế trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng và toàn quốc nói chung sẽ sử dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế hệ thống iHTKK và NTĐT (17/10/2019)

 

Tổng cục Thuế chuẩn bị xây dựng Trung tâm điều hành thông minh (14/10/2019)

 

Chính sách thuế đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà (09/09/2019)

 

Hoàn thành thuế GTGT đối với dự án đầu tư (09/09/2019)

 

Lập hóa đơn chuyển nhượng bất động sản (09/09/2019)

 

Luật quản lý thuế có nhiều nội dung mới đáng lưu ý (03/09/2019)

 

Chính sách ưu đãi thuế TNDN (16/08/2019)

 

Chính sách thuế thu nhập Doanh nghiệp (05/08/2019)

 

Hợp nhất Chi cục thuế Khu vực trực thuộc Cục thuế tỉnh (24/07/2019)

 

Sử dụng hóa đơn điện tử (22/07/2019)