Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giải đáp, Hướng dẫn Thuế

Thông báo về Thư nhắc nộp và Thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử (16/11/2020)

 

Hướng dẫn người nộp thuế nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg (16/11/2020)

 

Thông báo về việc đến hạn nộp thuế đối với các khoản thuế được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP (11/11/2020)

 

Thông báo triển khai kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua Cổng dịch vụ thuế điện tử (eTax) (02/11/2020)

 

Thông báo tiêu chí khai thuế GTGT, TNCN theo tháng, quý và tạm nộp thuế TNDN theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (02/11/2020)

 

Thông báo thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử (02/11/2020)

 

Thông báo giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 theo Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (13/10/2020)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế của Công ty TNHH SX TM DV Hải Thuận An Giang về việc hạch toán hóa đơn đầu vào có thuế GTGT (09/10/2020)

 

Giảm tiền thuê đất năm 2020 cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 (02/10/2020)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời về việc thuế GTGT đối với hoạt động góp vốn vào tổ chức khoa học công nghệ (25/09/2020)

 

Công văn về việc khoản chi hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp (21/09/2020)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt-chi nhánh An Giang về việc tiếp nhận bảng kê phân bổ GTGT (17/09/2020)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế của Công ty TNHH TMDV Xuất nhập khẩu Hoàng Sa về việc khấu trừ thuế đầu vào (11/09/2020)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế của Công ty TNHH NV Apparel về việc hàng tổn thất do khách hàng huỷ đơn hàng trong tình hình covid (10/09/2020)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế của Công ty TNHH Giày Ching Luh Việt Nam, chi nhánh An Giang về việc nộp các loại tờ khai thuế (04/09/2020)

 

Thông báo về đối tượng và hồ sơ, trình tự thủ tục xử lý nợ (01/09/2020)

 

Thông báo Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ (01/09/2020)

 

Cục thuế tỉnh An Giang trả lời chính sách thuế của Cty TNHH MTV Nam Việt Solar (19/08/2020)

 

Thông báo về việc triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy (14/08/2020)