Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Ngày đăng: 21/12/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 21/12/2018, Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới đã tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 9, xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Responsive image
Kết quả trong năm 2018, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, tất cả 25/25 chỉ tiêu đều đạt và vượt theo Nghị quyết HĐND huyện giao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Văn hóa - xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, công tác giảm nghèo đạt những kết quả tích cực…

Trong năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cụ thể như sau:

Tăng cường các giải pháp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại lao động; đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật công nghệ cao, công nghệ sinh học và nhân rộng các mô hình sản xuất phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả gắn với thị trường tiêu thụ, tổ chức quy hoạch lại vùng sản xuất theo sản phẩm chủ lực của huyện. Tăng cường mời gọi đầu tư từ các thành phần kinh tế, có chính sách thu hút đầu tư, xã hội hoá mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đảm bảo nguồn lực để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội...
 
Responsive image
Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người theo tiêu chí nông thôn mới là 48 triệu đồng/người/năm;  Giải quyết việc làm cho 10.000 lao động; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 0,7 - 1,0%/năm...

Tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, thực hiện duy tu, nâng cấp và xây dựng các công trình đê cống đảm bảo công tác phòng chống thiên tai bảo vệ sản xuất. 

Tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật đặc biệt là việc triển khai thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, phát huy hiệu quả dự án xây dựng hệ thống thủy lợi công nghệ cao. Đảm bảo tiến độ triển khai, thi công các công trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn theo kế hoạch. Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ vốn từ các nguồn thuộc ngân sách cấp trên, vốn các chương trình mục tiêu. Tập trung thực hiện, tăng cường các giải pháp để đảm bảo tiến độ thi công các công trình trọng điểm, các công trình kêu gọi đầu tư trong năm 2019 để sớm đưa vào sử dụng. 

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng và hiệu quả các lĩnh vực giáo dục, văn hoá thể thao, y tế và chính sách xã hội./. 

        VŨ  HÙNG