Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Chính sách hỗ trợ HTX đăng ký nhãn hiệu hàng hóa lúa, nếp và hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị

Ngày đăng: 20/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Trả lời kiến nghị của cử tri xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân về đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành hỗ trợ HTX đăng ký nhãn hiệu hàng hóa lúa, nếp đạt chất lượng, nguồn gốc sản phẩm HTX sản xuất, hỗ trợ vốn vay và hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Ngày 04 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh đã có văn bản trả lời như sau:

Triển khai thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, ngày 22/7/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang để thực thi đầy đủ các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. 

Theo đó, các bên tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản đáp ứng đồng thời các điều kiện sẽ được hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ: Nhãn hiệu cá thể không quá 01 triệu đồng/01 nhãn hiệu, không quá 10 văn bằng/cơ sở; hỗ trợ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận: Không quá 05 triệu đồng/nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể, không quá 05 văn bằng/ tổ chức. 

Ngoài ra, theo nội dung của Đề án Đổi mới phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 473/KH-UBND về thực hiện Đề án Đổi mới phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trong nông nghiệp; ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí cho HTX để xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, với mức hỗ trợ tối đa 25 triệu đồng/lần/HTX. Do đó, nếu các HTX có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu hàng hóa lúa, nếp có thể liên hệ trực tiếp Chi cục Phát triển nông thôn – Sở nông nghiệp và PTNT để được hướng dẫn tiếp cận các chính sách nêu trên. 

Về vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Phát triển hợp tác xã

Từ năm 2005, Quỹ Hỗ trợ Phát triển hợp tác xã được thành lập đã hỗ trợ cho nhiều hợp tác xã nông nghiệp trong việc vay vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, đáp ứng phần nào về nhu cầu vốn cho hợp tác xã. Các năm qua, Quỹ đã giải quyết cho hơn 10 hợp tác xã nông nghiệp và Liên hiệp hợp tác xã vay với số tiền trên 2,3 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, hiện nay Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã được sáp nhập vào Quỹ Đầu tư phát triển của tỉnh và chưa tiếp tục cấp tín dụng ưu đãi cho các hợp tác xã nông nghiệp. Do đó, nhằm hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả có thể tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi, tạo nguồn lực phát triển các dịch vụ phục vụ nông dân và thành viên; Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo số 260/TB-VPUBND ngày 14/6/2019 và Thông báo số 330/TB-VPUBND ngày 13/8/2019 đã giao Liên minh Hợp tác xã tham mưu thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ Phát triển hợp tác xã theo các quy định của trung ương về thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển hợp tác xã. Dự kiến Liên minh Hợp tác xã sẽ là cơ quan thường trực Hội đồng (Hội đồng là đơn vị lựa chọn HTX được hỗ trợ, tiêu chí hỗ trợ,…) và thống nhất ủy thác việc điều hành, quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh…/.

Nguồn: Báo cáo 792/BC-UBND ngày 04/12/2019
Phan Thanh