Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng

Ngày đăng: 10/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Cử tri kiến nghị: Hiện nay nhiệm vụ chuyển đổi cây trồng đang gặp nhiều khó khăn, vì nếu chuyển sang trồng cây ăn trái thì thời gian để có thu nhập là từ 2-3 năm, trong thời gian này sẽ không có thu nhập khác để nông dân phục vụ cuộc sống hàng ngày. Do đó, đề nghị có chính sách hỗ trợ để nhiệm vụ chuyển đổi cây trồng mới có hiệu quả, nâng cao đời sống nông dân.

Ngày 07/01/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 203/BNN-TT về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV như sau:

Hiện nay, Nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân khi chuyển đổi cây trồng, trong thời gian kiến thiết cơ bản, chưa có sản phẩm thu hoạch. Tuy nhiên, có một số chính sách hỗ trợ khác còn hiệu lực, cụ thể như sau:

- Chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi tại Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020.

- Một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ban hành tại Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.  

- Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của  Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ.

- Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ... 

Đề nghị tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh nghiên cứu, hướng dẫn người dân áp dụng các chính sách hiện hành của Nhà nước. Đông thời, tùy vào điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng chính sách hỗ trợ đặc thù riêng của tỉnh để hỗ trợ chuyển đổi cây trồng mới có hiệu quả, nâng cao đời sống nông dân./.

Lê Thanh Dũng