Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

Ngày đăng: 01/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 26/02/2019, UBND tỉnh An Giang đã quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang.

Theo đó, gồm 37 thủ tục thuộc các lĩnh vực như: Lĩnh vực Xuất bản gồm 14 thủ tục: Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài; Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm; Cấp giấy phép hoạt động in; Cấp lại giấy phép hoạt động in; Đăng ký hoạt động cơ sở in; Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in; Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu; Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

Lĩnh vực Báo chí gồm 05 thủ tục: Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài; Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương); Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương); Cho phép họp báo (trong nước); Cho phép họp báo (nước ngoài).

Lĩnh vực phát thanh truyền hình, thông tin điện tử gồm 12 thủ tục: Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh; Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh; Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng; Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên; Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt; Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng; Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên; 

Lĩnh vực Bưu chính gồm 06 thủ tục: Thủ tục cấp giấy phép bưu chính; Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn; Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được; Thủ tục cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính; Thủ tục cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

Quyết định này bãi bỏ Quyết định 1945/QĐ-UBND ngày 05/11/2012; Quyết định 377/QĐ-UBND ngày 13/03/2015; Quyết định 3227/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 và 37 thủ tục hành chính theo Quyết định này sẽ thay thế Mục số X của danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang theo Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang./.

Nguồn: Quyết định số 338/QĐ-UBND, ngày 26/02/2019
Minh Thư