Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày đăng: 15/11/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Để đảm bảo tiến độ đưa Cổng Dịch vụ công quốc gia vào vận hành cuối tháng 11 năm 2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ như sau:

Responsive image

Cổng Dịch vụ công quốc gia có chức năng cung cấp thông tin, hướng dẫn thực hiện TTHC, dịch vụ công; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đánh giá sự hài lòng và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và một số chức năng kỹ thuật khác của hệ thống. Ảnh: internet

1. Trước ngày 15/11/2019, hoàn hành việc địa phương hóa thủ tục hành chính (TTHC) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia TTHC theo Công văn số 9329/VPCP-KSTT ngày 12/10/2019 của Văn phòng Chính phủ.

2. Trước ngày 20/11/2019, hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa TTHC của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ theo quyết định công bố, văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành.

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trước ngày 20/11/2019 hoàn thành việc đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC với Cổng Dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đối với các TTHC ưu tiên tích hợp, cung cấp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2019. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cơ sở tài khoản đầu mối do Văn phòng Chính phủ cung cấp.  Tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục thông báo thực hiện khuyến mại và mức độ 3 đối với thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp. Tích hợp, dùng chung hệ thống xác thực (SSO) của Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoàn thành việc kết nối Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh đến mạng truyền số liệu chuyên dùng, Trục liên thông văn bản quốc gia.

4. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông:  Hoàn thành việc đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC với Cổng Dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh đối với tất cả các TTHC. Kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết TTHC của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Triển khai tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. hoàn thành trong tháng 12/2019.

5. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá, đề xuất thêm các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, đã đáp ứng yêu cầu của tỉnh để tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Phối hợp với VNPT An Giang, Bưu điện tỉnh An Giang thực hiện tuyên truyền về chức năng, lợi ích của Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến./.

Nguồn: CV số 1138/UBND-TH ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh
Tin: Phùng Nhung