Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 06/08/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 12/7/2019 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10/2019 về Quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Responsive image

Theo đó, quy định mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

Các cơ sở giáo dục thường xuyên áp dụng mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) tương đương với mức thu dịch vụ giáo dục (học phí) của các trường phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn tỉnh.

Các quy định về không thu dịch vụ (học phí), miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế miễn, giảm dịch vụ giáo dục (học phí), hỗ trợ chi phí học tập cụ thể: Thực hiện theo Điều 6,7,8,9,10,11 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính Phủ; Điều 1 Nghị quyết số 145/20148/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ và Điều 4,5,6,7,9 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Không phải đóng dịch vụ giáo dục (học phí) đối với phổ cập mẫu giáo 5 tuổi ở vùng nông thôn và vùng kinh tế - xã hội khó khăn; Miễn thu dịch vụ giáo dục (học phí) đối với học sinh là người dân tộc Khmer và Chăm trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức thu, quản lý và sử dụng học phí. Đối với dịch vụ giáo dục (học phí) được thu định kỳ hằng tháng; nếu học sinh tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên học phí được thu theo số tháng thực học; đối với cơ sở giáo dục phổ thông, dịch vụ giáo dục (học phí) được thu 9 tháng/năm học.

Dịch vụ giáo dục (học phí) thu được để lại cho các trường mầm non, phổ thông công lập sử dụng theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định khác của Bộ, ngành Trung ương.

Các trường mầm non, phổ thông công lập có trách nhiệm tổ chức thu dịch vụ giáo dục (học phí), quản lý và sử dụng theo quy định hiện hành.

Nguồn: Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019; Văn bản số 712 /UBND-KGVX ngày 29 tháng 7 năm 2019
Như Hùng