Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh

Ngày đăng: 12/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 12/7/2019, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết: Trong những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh được quan tâm sâu sát, tổ chức thực hiện thường xuyên, nâng cả số lượng lẫn chất lượng; kết quả đạt được là đa số người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức và chấp hành tốt chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Responsive image

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời chất vấn tại diễn đàn kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trên địa bàn An Giang, chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động sản xuất, kinh doanh mang tính chất gia đình, thời vụ, việc làm không ổn định; khá nhiều người sử dụng lao động, người lao động chưa ý thức được trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế nên khá phổ biến việc vi phạm một số nội dung như: Chưa ký hợp đồng lao động, chưa tham gia hoặc tham gia không hết số lao động thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, cũng còn một số ít doanh nghiệp có quy mô khá lớn nhưng sản xuất, kinh doanh không hiệu quả, có chủ doanh nghiệp bỏ trốn, nợ thuế, ngân hàng nhiều năm liên tục... nên việc thuê, mướn lao động cũng không ổn định; phần lớn lao động làm công nhật, hưởng lương ngày, tuần hoặc lương sản phẩm theo thời gian làm việc.

Đa số các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã chấp hành khá tốt kết luận thanh tra, kiểm tra, đã khắc phục các vi phạm. Một số đơn vị đã khắc phục ngay số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho đầy đủ số lao động thuộc diện phải tham gia sau khi Đoàn Thanh tra Bảo hiểm xã hội đến làm việc, thậm chí một số đơn vị thực hiện khắc phục nộp trước thời điểm Đoàn Thanh tra đến làm việc. Tuy nhiên, còn một số ít doanh nghiệp không thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính… là các doanh nghiệp có số nợ cao, tình hình hoạt động khó khăn như: chủ cũ đã bỏ trốn khỏi địa bàn, kinh doanh không hiệu quả mất khả năng trả nợ, tài sản đã bị ngân hàng, tòa án phong tỏa… Bảo hiểm xã hội tỉnh đã kết hợp với cơ quan liên ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra nhiều lần, đôn đốc thường xuyên, thậm chí đã khởi kiện nhưng doanh nghiệp cũng không khắc phục.

Do vậy trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến các đơn vị sử dụng lao động; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về quyền và trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hàng năm, xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc công tác đối chiếu tình hình trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của các đơn vị về số lao động, quỹ lương,…nhằm khai thác lao động, đốc thu, thu nợ theo quy định. Rà soát, bám sát tình hình biến động nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại các đơn vị, bố trí cán bộ trực tiếp đốc thu, thu nợ.

Thực hiện phối hợp thanh tra liên ngành về tính chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các đơn vị trên địa bàn theo quy định. Tăng cường thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất phát sinh tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp Liên đoàn Lao động làm việc, đôn đốc đối với các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để thu nợ. 

Phối hợp với Cục Thuế tỉnh An Giang thực hiện trao đổi thông tin, rà soát dữ liệu lao động, đơn vị sử dụng lao động có nghĩa vụ nộp thuế theo quy chế phối hợp giữa hai ngành để kiểm soát tình trạng trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia của các doanh nghiệp, góp phần bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động và đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.    

Phối hợp ngành Tòa án, Công an truy cứu trách nhiệm hình sự theo “Điều 215. Tội gian lận bảo hiểm y tế” và “Điều 216. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động” theo Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 đối với các đơn vị cố tình nợ, chiếm dụng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của các đơn vị sử dụng lao động, tham mưu đề xuất giải pháp xử lý nợ, nhất là khối doanh nghiệp trên địa bàn./.

  Bài, ảnh  VŨ HÙNG