Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Ngày đăng: 19/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Để bảo đảm triển khai đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, ngày 18/02/2020, UBND tỉnh có công văn yêu cầu thực hiện nhiệm vụ xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng và tham mưu ban hành Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý theo địa bàn và công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ tại Quyết định, thời gian hoàn thành trước ngày 02/3/2020. 

Đồng thời, trên cơ sở các yêu cầu tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 3854/VPCP-KSTT ngày 09 tháng 5 năm 2019, khẩn trương, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy phạm quy định chế độ báo cáo đối với các chế độ báo cáo thuộc thẩm quyền quy định của UBND tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/3/2020.

Riêng, Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Quyết định quy phạm quy định chế độ báo cáo đối với các chế độ báo cáo thuộc thẩm quyền quy định của UBND tỉnh, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo đối với các chế độ báo cáo thuộc thẩm quyền quy định của UBND tỉnh; Đảm bảo tiến độ hoàn thành và khả năng tích hợp, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ trong quý II năm 2020; Đảm bảo đến hết năm 2020 ít nhất 30% chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

Bên cạnh đó, rà soát và cung cấp đầy đủ, kịp thời chứng thư số cho các cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và các Hệ thống thông tin báo cáo của địa phương. Hướng dẫn các cơ quan, địa phương về giải pháp tích hợp chữ ký số và xác thực chữ ký số trên Hệ thống thông tin báo cáo theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hệ thống thông tin Báo cáo quốc gia là giải pháp đồng bộ, thống nhất, đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan tổ chức, người có thẩm quyền; đồng thời giảm gánh nặng hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo tại các cơ quan, tổ chức đảm bảo tiết kiệm thời gian, nhân lực thực hiện, tiến tới loại bỏ các báo cáo, nội dung báo cáo không cần thiết, cắt giảm số lượng báo áo và giảm tối đa về tần suất báo cáo.

Trong giai đoạn đầu, Hệ thống thông tin báo cáo sẽ gồm một số chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế và một số bộ, cơ quan khác đáp ứng yêu cầu, điều kiện kết nối, tích hợp. Đồng thời, Văn phòng Chính phủ tiếp tục làm việc với 6 bộ trên và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để lựa chọn các chế độ báo cáo có khả năng kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Trong quý II/2020 hoàn thành việc xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, địa phương kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, đảm bảo đến hết năm 2020 ít nhất 30% chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, địa phương. Phạm vi xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, địa phương phải đảm bảo nguyên tắc sau: Bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ các chế độ báo cáo tại Thông tư quy định chế độ báo cáo của bộ xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin báo cáo tới tất cả các cấp cần cập nhật thông tin, số liệu và chia sẻ dữ liệu với địa phương; Bộ, cơ quan ngang bộ cấp tài khoản để các địa phương trên toàn quốc thực hiện; địa phương chỉ xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo đối với các chế độ báo cáo thuộc thẩm quyền quy định của mình, không xây dựng các chế độ báo cáo không thuộc thẩm quyền./.

Tin HY
Nguồn CV số 149/UBND-TH ngày 18/02/2020