Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông cáo báo chí về kỳ họp thứ 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng: 06/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Kỳ họp thứ 12 sẽ diễn ra ngày từ ngày 09/12/2019 đến 11/12/2019, khai mạc lúc 08 giờ ngày 09/12/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. Kỳ họp lần này tiến hành kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong năm 2020; xem xét thông qua Nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự do HĐND bầu.

Nội dung chương trình kỳ họp như sau:

Ngày làm việc thứ nhất: 09 tháng 12 năm 2019

Buổi sáng:

Thực hiện công tác nhân sự liên quan đến thẩm quyền của HĐND, thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2019 của đại biểu HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thông báo của Ủy ban MTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và thông qua các tờ trình.

Về công tác nhân sự tại kỳ họp này sẽ thực hiện việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nghỉ hưu theo quy định; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, chuyển công tác. Bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Buổi chiều: Tiếp tục thông qua các tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, 

Thảo luận Tờ trình số 754/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2020.

Thông qua Nghị quyết về phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2020...

Ngày làm việc thứ hai: 10 tháng 12 năm 2019

Buổi sáng: Thảo luận tại các Tổ.

Buổi chiều: Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ tại kỳ họp; Chất vấn và trả lời chất vấn gồm: Giám đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh An Giang; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Y tế ; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Công an tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và UBND tỉnh.

Ngày làm việc thứ ba: 11 tháng 12 năm 2019

Buổi sáng: Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua các Nghị quyết kỳ họp và bế mạc kỳ họp./.

VŨ HÙNG