Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 03/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh An Giang và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/11/2020.

Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh chia thành 02 vùng chăn nuôi: (1) Vùng miền núi gồm huyện Tịnh Biên, huyện Tri Tôn; (2) Vùng đồng bằng bao gồm các huyện, thị xã, thành phố gồm Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới, An Phú, Thoại Sơn, Long Xuyên, Châu Đốc và Tân Châu.

Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh là 1.0 và hệ số đơn vị vật nuôi, công thức chuyển đổi số lượng vật nuôi sang đơn vị vật nuôi được quy định tại Phụ lục V của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. 

UBND tỉnh giao Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện quy định này ở các địa phương; chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem, xét điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định mật độ chăn nuôi của tỉnh để xác định quy mô chăn nuôi, đồng thời triển khai các chương trình, dự án, kế hoạch và chính sách phát triển chăn nuôi tại địa phương cho phù hợp; tchức tuyên truyền quy định này cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi tại địa phương. 

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phải đáp ứng theo quy định về mật độ chăn nuôi./.

Tin HY
Nguồn
QĐ số 48/2020/QĐ-UBND ngày 29/10/2020