Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hướng dẫn thu phí cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 30/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1083/UBND-KGVX ngày 14/10/2020 về việc thu phí tạm thời cách ly y tế tập trung, trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính hướng dẫn việc thu, chi; theo dõi, cập nhật hướng dẫn từ Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện,

Ngày 26/10, Sở Tài chính vừa có công văn số 2672 /STC-NS, hướng dẫn thu phí cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh đối với các trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Công văn số 1083/UBND-KGVX ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh như sau:

1. Đối tượng thu: Người nhập cảnh vào An Giang thực hiện cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội, sơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly tập trung.

2. Nội dung thu và mức thu:

Tiền ăn: mức thu là 80.000 đồng/ngày/người.

Chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là 40.000 đồng/ngày/người.

3. Đơn vị thực hiện thu: Các cơ sở cách ly có trách nhiệm thu phí.

4. Chứng từ thu: Đơn vị thực hiện thu phí sử dụng Biên lai thu tiền mẫu số C45-BB ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

5. Quản lý và sử dụng số tiền thu phí cách ly y tế tập trung:

Cơ sở cách ly thực hiện thu phí theo mức thu và nội dung thu tại khoản 2 Công văn này, tự quản lý số tiền thu phí hoặc nộp vào tài khoản tiền gửi của đơn vị quản lý cơ sở cách ly mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại tùy theo điều kiện thực tế sao cho thuận lợi cho đơn vị trong việc quản lý số tiền thu phí cách ly.

Cơ sở cách ly sử dụng số tiền thu phí cách ly để tổ chức đảm bảo tốt việc ăn, ở và nhu cầu sinh hoạt cho người bị cách ly trong thời gian cách ly y tế.

Các cơ sở cách ly hoặc đơn vị quản lý cơ sở cách ly phải cử người mở sổ sách theo dõi tiền thu phí cách ly và nội dung chi từ số tiền thu phí này đảm bảo không được thực hiện thu, chi ngoài phạm vi nội dung quy định và công khai minh bạch khi có yêu cầu, vướng mắc của người bị cách ly.

6. Các nội dung khác về thu phí cách ly y tế tập trung thực hiện theo Công văn số 7713/VPCP-KTTH ngày 15/9/2020 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 1083/UBND-KGVX ngày 14/10/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung về việc thu phí cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh như trên. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài chính để nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý./.

Tải về: 

Công văn số 2672 /STC-NS

Biên lai thu tiền mẫu số C45-BB ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

BBT