Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hướng dẫn người nộp thuế nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg

Ngày đăng: 16/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Tiếp theo Thông báo số 4214/TB-CT ngày 16/9/2020 của Cục Thuế An Giang về việc giảm tiền thuê đất năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, Cục Thuế đã có hướng dẫn người nộp thuế (NNT) tiếp cận chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, NNT bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được giảm tiền thuê đất.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4663/TCT-DNNCN ngày 02/11/2020 về việc tổ chức triển khai Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg, Cục Thuế hướng dẫn bổ sung một số điểm như sau:

1. Về thời hạn nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất

- Trong tháng 11/2020 Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp hệ thống dịch vụ thuế điện tử để hỗ trợ NNT nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất. Đến khi Tổng cục Thuế hoàn thành nâng cấp Cục Thuế sẽ hướng dẫn NNT sử dụng để lập và nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất bằng phương thức điện tử.

- Trong thời gian chưa nâng cấp hệ thống dịch vụ thuế điện tử hoặc NNT không thể thực hiện gửi hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất theo phương thức điện tử, NNT có thể gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế theo quy trình tiếp nhận hồ sơ thuế hiện hành.

- Thời hạn NNT nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất chậm nhất là ngày 31/12/2020.

2. Phương thức nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất

- Đối với hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất bằng phương thức điện tử, hệ thống thuế điện tử (eTax, iCanhan) sẽ trả thông báo tiếp nhận hồ sơ để NNT biết. 

- Đối với hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” được cơ quan thuế kiểm tra tính đầy đủ, đúng thủ tục theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg trước khi ghi nhận hồ sơ trên hệ thống TMS, lập và in Phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ miễn giảm thuế cho NNT.

Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết là 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ NNT.

3. Xử lý trong trường hợp NNT không thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất

Trường hợp cơ quan thuế có cơ sở xác định NNT không thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất thì cơ quan thuế ban hành Thông báo gửi NNT về việc NNT không thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg và yêu cầu NNT phải nộp đủ số tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp (nếu có) vào ngân sách nhà nước. 

Cục Thuế thông báo đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh An Giang được biết. Trường hợp có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ Cục Thuế (Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế) qua số điện thoại; 02963.841623 hoặc email: hotrothueangiang@gmail.com để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể./.

Tải về: Thông báo số 5347/TB-CT                                   

 Cục Thuế tỉnh An Giang