Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định số 55 Sửa đổi,bổ sung một số điều Quy chuẩn kỹ thuật: Chỉ tiêu và mức giới hạn ATTP sản phẩm cá khô và mắm cá An Giang được ban hành kèm theo QĐ số 53/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009

Ngày đăng: 24/10/2017

Xem với cở chữ : A- A A+

Tập tin đính kèm: Quyết định số 55 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chuẩn kỹ thuật: Chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn thực phẩm sản phẩm cá khô và mắm cá An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009.

các tin khác