Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4

Ngày đăng: 08/10/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Năm 2019, cùng với khai thác hiệu quả cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, An Giang còn triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, tăng cường xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng chỉ số cải cách hành chính tỉnh, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin một cửa điện tử triển khai đầu mối tập trung tại tỉnh và đảm bảo việc kết nối liên thông tới 100% sở, ngành cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn. Đối với các thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí theo Quyết định 1380 của Thủ tướng Chính phủ cũng được thực hiện liên thông 3 cấp. Theo đó,  nâng tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay là 57%; mức độ 4 đạt 67%. Tỷ lệ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 14,46%; tỷ lệ trả kết quả đạt tỷ lệ 3%. 

Việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan nhà nước theo hướng hiện đại, qua đó phục vụ tốt hơn nhu cầu nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh./.

Hà Ngân