Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Thống nhất chủ trương sáp nhập các ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn thuộc 05 huyện, thị xã

Ngày đăng: 11/10/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Việc tổ chức thực hiện sắp xếp, sáp nhập các ấp, khóm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã; phát huy vai trò tự quản, tự chủ ở cộng đồng dân cư; kết hợp huy động các nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Theo Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. An Giang phấn đấu đến năm 2030, các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và khóm, ấp cơ bản đạt tiêu chuẩn quy định.

Qua thống kê, đánh giá sơ bộ về số hộ gia đình của 888 ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang (713 ấp và 175 khóm) so với tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình được quy định định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV.  An Giang hiện có 888 ấp, khóm trên địa bàn tỉnh: Số ấp, khóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình trở lên theo quy định (từ 350 hộ trở lên) là:739 ấp, khóm; chiếm tỷ lệ 83,2%. 

Số ấp, khóm dưới 100% quy mô số hộ gia đình theo quy định (dưới 350 hộ) là 149 ấp, khóm; chiếm tỷ lệ 16,8%.  

Số ấp, khóm đạt 50% quy mô số hộ gia đình trở lên theo quy định (từ 175 hộ trở lên) là 868 ấp, khóm; chiếm tỷ lệ 97,7%. 

Số ấp, khóm chưa đạt 50% quy mô số hộ gia đình theo quy định (dưới 175 hộ) là 20 ấp khóm; chiếm tỷ lệ 2,3%. 

* Nhằm thực hiện lộ trình theo Chương trình hành động số 19-CTr/TU; ngày 08  tháng   10  năm  2019, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ký văn bản thống nhất chủ trương sáp nhập các ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình thuộc 05 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Sau khi thực hiện điều chỉnh ranh giới, giải thể, sáp nhập các ấp, khóm chưa đảm bảo quy mô số hộ gia đình trên địa bàn các huyện, tỉnh An Giang sẽ còn 880 ấp, khóm.

Theo đó, An Giang thực hiện giải thể, sáp nhập để thành lập ấp, khóm mới như sau:

Sáp nhập ấp Tân Đức vào ấp liền kề để thành lập ấp mới thuộc xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn; 

Điều chỉnh diện tích, sáp nhập 03 ấp: An Phú, Vĩnh Lợi, Vĩnh Lộc để thành lập 02 ấp mới thuộc xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn; 

Sáp nhập khóm Long Thạnh vào khóm liền kề để thành lập khóm mới thuộc phường Long Sơn, thị xã Tân Châu; 

Sáp nhập ấp Vĩnh Lạc vào ấp mới liền kề để thành lập ấp mới thuộc xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu; 

Điều chỉnh diện tích, sáp nhập 02 ấp Vĩnh Hiệp 01 và Vĩnh Hiệp 02 để thành lập 01 ấp mới thuộc xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành; 

Điều chỉnh diện tích, sáp nhập ấp Rau Tần vào ấp Vồ Đầu để thành lập 01 ấp mới thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên; 

Sáp nhập ấp Bình Khánh vào ấp liền kề để thành lập ấp mới thuộc xã Bình Phú, huyện Châu Phú; 8. Sáp nhập ấp Long Sơn vào ấp liền kề để thành lập ấp mới thuộc xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú.

* Riêng những ấp có nhiều yếu tố đặc thù như có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng giáp tuyến biên giới, tại xã đã xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị trình cấp có thẩm quyền, những ấp có địa hình chia cắt phức tạp, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn … không thể sáp nhập toàn bộ diện tích với ấp liền kề đúng theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 401/KH-UBND sẽ thực hiện điều chỉnh một phần diện tích. Cụ thể: 

Điều chỉnh một phần diện tích ấp liền kề để sáp nhập vào ấp Vĩnh Phú (thuộc xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn); 

Điều chỉnh một phần diện tích ấp liền kề để sáp nhập vào ấp Phước Thành (xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành); 

Điều chỉnh một phần diện tích ấp liền kề để sáp nhập vào ấp Hòa Lợi 4 (xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành);

Điều chỉnh một phần diện tích ấp liền kề để sáp nhập vào ấp Long Quới (xã Long Giang, huyện Chợ Mới);

Điều chỉnh một phần diện tích ấp liền kề để sáp nhập vào ấp Phú Tây (xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn).

* Đối với những ấp có dân số tiệp cận gần bằng với tiêu chuẩn, đồng thời có địa bàn rộng, tiếp giáp duy nhất với 01 ấp liền kề, nếu sáp nhập lại diện tích tương đương ½ diện tích của toàn xã, hoặc đối với ấp miền núi không có đường giao thông kết nối với ấp liền kề sẽ tạm thời giữ nguyên ổn định. Bao gồm Ấp Cà Na (thuộc xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn);  Ấp Kiên Hảo (xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn);  Ấp Tà Lọt (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên).

Đồng thời, trước đó theo kế hoạch 401 /KH-UBND về sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn  về quy mô số hộ gia đình theo quy định trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngoài các nhiệm vụ của các Sở liên quan như Nội vụ, Tài Chính; 

UBND tỉnh đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh (1) chỉ đạo, quán triệt đối với tổ chức thành viên nhận thức rõ đây là chủ trương, quan điểm đúng đắn của Trung ương, của Tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng thuận, tích cực xây dựng tổ chức và hoạt động của ấp, khóm ngày càng chất lượng, hiệu quả, đặc biệt trong công tác sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm. (2) Hướng dẫn các địa phương thực hiện việc kiện toàn các tổ chức và cơ cấu nhân sự để bầu cử, miễn nhiệm, chuẩn y các chức danh hoạt động không chuyên trách và các tổ chức đoàn thể ở ấp, khóm sau khi sáp nhập. 

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:  (1) Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn nhận thức đây là chủ trương, quan điểm đúng đắn của Trung ương, của Tỉnh, từ đó có sự đồng thuận, tích cực xây dựng tổ chức và hoạt động của khóm, ấp ngày càng chất lượng, hiệu quả, đặc biệt trong việc thực hiện Đề án sáp nhập ấp, khóm. (2) Bố trí kinh phí hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch, lập Đề án sáp nhập ấp, khóm trên địa bàn. Đề xuất việc đầu tư, quản lý, sử dụng cơ sở, vật chất,... phục vụ hoạt động của tổ chức cộng đồng dân cư tự quản tại ấp, khóm đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

 Ủy ban nhân dân cấp xã:  (1) Tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động  đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt những chủ trương Nghị quyết, Thông tư của Trung ương, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh và các quy định pháp luật về sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm.  (2) Trực tiếp thực hiện việc rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng các điều kiện, tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích ở ấp, khóm trên địa bàn, đảm bảo chính xác, trung thực./.

Văn bản đính kèm: Công văn số:1010/UBND-TH Thống nhất chủ trương sáp nhập các ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn thuộc 05 huyện, thị xã .pdf (726.17 Kb)

Phan Thanh