Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phát huy vai trò của cấp uỷ, chính quyền góp phần nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội

Ngày đăng: 02/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 02/12, tại huyện Phú Tân, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án 01-ĐA/TU, ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong tình hình mới”; triển khai Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2020 - 2025”, gắn với Toạ đàm với chủ đề “Phát huy vai trò của cấp uỷ, chính quyền góp phần nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội”.

Responsive image

Quang cảnh hội nghị

Các đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Thị Thanh Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Chủ trì Hội nghị.

Đến dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; đại diện Thường trực các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, tuyên huấn cấp huyện và tương đương.

Responsive image

Đồng chí Trình Lam Sinh – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo trước hội nghị

Trong những năm qua, công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh đã từng bước được quan tâm đổi mới theo hướng thực chất hơn. Công tác dư luận xã hội bước đầu đã chủ động dự báo và tham mưu định hướng dư luận xã hội khá kịp thời nhiều vấn đề phức tạp, phát sinh; giúp cho các cấp ủy chính quyền khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém; giữ vững ổn định về tư tưởng trong nội bộ và Nhân dân. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp từng bước được củng cố, kiện toàn. Công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội và đội ngũ cộng tác viên được quan tâm,… Đặc biệt, vai trò của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trực tiếp tham gia công tác dư luận xã hội… đã từng bước được phát huy. Hầu hết các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch được xây dựng đều dựa trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu tối đa tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của các tầng lớp Nhân dân.

Responsive image

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu đề dẫn Tọa đàm

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu cần tập trung đi sâu đánh giá trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác dư luận xã hội thời gian qua như thế nào? Việc nhận thức vai trò, vị trí của công tác dư luận xã hội đối với quá trình lãnh đạo quản lý địa bàn đã đầy đủ chưa? Sự quan tâm, tạo điều kiện cho công tác dư luận xã hội trên địa bàn thời gian qua như thế nào? Thời gian tới để triển khai thực hiện tốt Đề án 07 trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung giải pháp gì? Kiến nghị, đề xuất gì đối với Trung ương, với lãnh đạo tỉnh, với ngành Tuyên giáo tỉnh? Đánh giá phân tích thêm những thuận lợi, khó khăn; những hạn chế, yếu kém trong công tác dư luận xã hội thời gian qua;… Thông qua đó, tìm giải pháp nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đối với công tác dư luận xã hội trong thời gian tới.

Responsive image

Phát biểu tham luận của đại biểu

Buổi Tọa đàm đã nhận được 20 bài tham luận và 6 ý kiến phát biểu thảo luận của đại biểu tham dự. Các tham luận và ý kiến phát biểu đã bám sát chủ đề, đề cập đến nhiều khía cạnh, đi sâu phân tích và tập trung làm rõ những nội dung gợi ý của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Kết luận buổi Tọa đàm đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý: Các cấp ủy, cơ quan, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa lãnh đạo, điều hành, nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội; quan tâm đổi mới nội dung, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành trong công tác này; tăng cường công tác phối kết hợp với các ngành trong công tác nắm bắt dư luận xã hội; xây dựng, củng cố, kiện toàn, ổn định bộ phận nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội và mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội...

Responsive image

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng phát biểu kết luận hội nghị

Để làm tốt hơn nữa công tác dư luận xã hội nói chung; triển khai tốt Đề án 07 nói riêng trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng đề nghị các cấp ủy đảng; ban, ngành, đoàn thể các cấp cần quan tâm thực hiện một số giải pháp:

Thứ nhất, quán triệt và triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ các nội dung Đề án 07-ĐA/TU. Cấp uỷ, chính quyền các cấp cần nhận thức rõ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong nội bộ và Nhân dân; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị để quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động, tạo các điều kiện cần thiết đảm bảo cho công tác quan trọng này.

Thứ hai, công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội cần gắn kết chặt chẽ với hoạt động Ban Chỉ đạo 35 các cấp; đồng thời gắn với việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư trên địa bàn.

Thứ ba, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong nội bộ và Nhân dân phải luôn bám sát thực tiễn; kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các vấn đề, sự kiện có tính thời sự trong tỉnh, trong nước và trên thế giới, đặc biệt là đối với các chủ trương, chính sách phát triển của tỉnh. Việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn phải bám sát những vấn đề, sự kiện mà Nhân dân quan tâm, trên cơ sở đó giúp các cơ quan lãnh đạo, quản lý có thêm thông tin tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Thứ tư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm hướng dẫn, tổ chức tập huấn kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên các cấp… kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt, kiểm điểm phê bình những nơi chưa quan tâm thực hiện tốt. 

Thứ năm, các ban, ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; các cơ quan báo chí trong tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phối hợp nắm bắt, định hướng dư luận xã hội theo từng giới, từng ngành, từng lĩnh vực. Thường xuyên theo dõi phản ánh của báo chí, mạng xã hội, kịp thời phát hiện những vấn đề nóng, phát sinh để tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết. Tích cực tham gia đấu tranh phản tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên Internet, mạng xã hội…

Responsive image
 

Dịp này, UBND tỉnh đã quyết định khen thưởng cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác dư luận xã hội./.

Nguyễn Lam