Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng

Ngày đăng: 24/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 05-11, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh.

Responsive image

(Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn)

Quy chế gồm 3 chương và 23 điều, quy định việc quản lý cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng tỉnh khi thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh An Giang; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Quy chế. Đối tượng áp dụng gồm Sở Tư pháp, tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng thông tin cho Cơ sở dữ liệu công chứng.

Cơ sở dữ liệu công chứng tỉnh An Giang là hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý thông tin ngăn chặn và thông tin hợp đồng, giao dịch đã công chứng trên cơ sở quy định pháp luật về công chứng và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, đảm bảo an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng giao dịch, phòng ngừa tranh chấp.

Việc quản lý, cung cấp thông tin, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng được thực hiện theo quy định pháp luật, Quy chế này, hướng dẫn của Sở Tư pháp tỉnh An Giang và Trung tâm tin học Trường Đại học khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tổ chức hành nghề công chứng phải cập nhật thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin khác về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch do Công chứng viên của tổ chức mình thực hiện công chứng để đưa vào Cơ sở dữ liệu công chứng. 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, quản lý, khai thác và sử dụng, Cơ sở dữ liệu công chứng phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trách nhiệm. Việc sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng phải đúng mục đích, không sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng vào những mục đích trái pháp luật, mục đích khác không nhằm phục vụ cho hoạt động công chứng của tổ chức mình hay hoạt động quản lý nhà nước về công chứng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 11 năm 2020.

Tin HY
Nguồn
QĐ số 49/2020/QĐ-UBND ngày 05/11/2020