Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Vận hành thử nghiệm phần mềm quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành VNPT-iOffice để gửi, nhận văn bản điện tử

Ngày đăng: 04/06/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Ngày 03/6/2019, Văn phòng UBND tỉnh đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị trực tuyến triển khai Phần mềm “Quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành VNPT – iOffice” trên địa bàn tỉnh An Giang.

Responsive image
Theo đó, đồng ý chủ trương vận hành thử nghiệm phần mềm quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành VNPT-iOffice để gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thời gian vận hành thử nghiệm từ ngày 5 tháng 6 năm 2019 đến ngày 5 tháng 7 năm 2019.

Đối với các các văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân công, giao việc cho các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương trên hệ thống cũ (VIC) trước ngày 5 tháng 6 năm 2019, các đơn vị tiếp tục xử lý trên hệ thống cũ đến khi kết thúc quy trình.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì theo dõi, tổng hợp, báo cáo quá trình vận hành thử nghiệm phần mềm, đề xuất lộ trình chuyển đổi toàn bộ dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới, và phương án sử dụng hệ thống mới chính thức để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nguồn: Công văn số 2647/VPUBND-KGVX ngày 03/6/2019

ĐV