Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Tiếp tục triển khai Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong các Sở, ngành tỉnh

Ngày đăng: 08/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Để chủ động trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong các Sở, ngành tỉnh theo tinh thần Công văn số 76-CV/BCSĐ ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh hoàn thành đề án tinh gọn đầu mối bên trong, UBND tỉnh đã yêu cầu các Sở, ngành thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Theo đó, đối với các Sở, ngành đã có Quyết định phê duyệt Đề án của Ủy ban nhân dân dân tỉnh: căn cứ vào Đề án đã được phê duyệt, các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 21 tháng 5 năm 2019. 

Đối với các Sở, ngành còn lại (kể cả các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc): khẩn trương hoàn chỉnh Đề án và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 21 tháng 5 năm 2019 thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ chức triển khai. 

Sau khi tổ chức triển khai hoàn thành Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh được phép bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương theo thẩm quyền./.

Nguồn: Văn bản số 376/UBND-TH, ngày 06/5/2019
Minh Thư