Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Công bố Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang

Ngày đăng: 09/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)- Ngày 08/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang. Cụ thể,

Responsive image

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại trung tâm hành chính công tỉnh An Giang: Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, gồm có 1.356 TTHC; Đối với cơ quan ngành dọc: có 16 TTHC.

Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận tại trung tâm hành chính công tỉnh An Giang: có 116 TTHC.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh trong việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang: Bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định pháp luật hiện hành; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp với tổ chức, cá nhân cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại Trung tâm; Thông tin, tuyên truyền về hoạt động giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đang áp dụng tại Trung tâm để tổ chức, cá nhân biết; Trình Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang./.

Nguồn: QĐ số 1094/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh
Phùng Nhung