Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triệu tập kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng: 19/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 16/10/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có quyết định triệu tập kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Responsive image
 

Tại Kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh về: Ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh; Ban hành Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn ngân sách tỉnh); Ban hành Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý năm 2020; Ban hành Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn và danh mục dự án các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Về công tác nhân sự, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh An Giang; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành vào ngày 29/10/2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Vũ Hùng