Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 03/06/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 01-6, UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đối tượng áp dụng là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan có chức năng xác định giá đất cụ thể; Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình cá nhân được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất, đơn giá thuê đất; giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng (tính theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và công bố); tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với hệ số điều chỉnh giá đất để xác định số tiền mà tổ chức kinh tế đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp khi nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc nhà nước thu hồi đất và giao đất, cho thuê đất theo cơ chế thỏa thuận nhận chuyển nhượng để thực hiện dự án đầu tư: xác định trên cơ sở giá đất theo hợp đồng hoặc giấy tờ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật nhưng không được vượt quá số tiền bồi thường và chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với đất nông nghiệp tương ứng với trường hợp nhà nước thu hồi đất được quy định tại quyết định ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng chung cho tất cả các vùng và địa bàn hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

* Đối với đất ở:

Số TT

Huyện, thị xã và thành phố

Hệ số điều chỉnh giá đất

Đô thị

Nông thôn

1

Thành phố Long Xuyên

1,2

1,05

2

Thành phố Châu Đốc

1,2

1,05

3

Thị xã Tân Châu

1,15

1,05

4

Các huyện còn lại

1,1

1,05

* Đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở):

* Đối với đất nông nghiệp:

Số TT

Huyện, thị xã và thành phố

Hệ số điều chỉnh giá đất

Phường

Thị trấn

1

Thành phố Long Xuyên

1,2

 

1

2

Thành phố Châu Đốc

1,2

 

1

3

Thị xã Tân Châu

1,1

 

1

4

Các huyện còn lại

 

1,1

1

* Đối với đất rừng: hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1.

* Đối với giá đất tại các khu kinh tế thì hệ số điều chỉnh như sau:

 

Số TT

Loại đất

Hệ số điều chỉnh giá đất

 

 

Huyện An Phú

Huyện Tịnh Biên

Thị xã Tân Châu

1

Đất ở:

a

Khu vực nông thôn

1,1

 

1,1

b

Khu vực đô thị

1,15

1,15

 

2

Đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở):

a

Khu vực nông thôn

1,05

 

1,05

b

Khu vực đô thị

1,1

1,1

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2020 và thay thế Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang./.

Tin HY