Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Năm 2020 giảm 182 biên chế công chức

Ngày đăng: 29/08/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1066/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019.

Theo quyết định, tổng biên chế công chức năm 2020 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế công chức dự phòng và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 251.135 biên chế, biên chế các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoải 1.068 biên chế, biên chế công chức dự phòng là 628 biên chế. 

Riêng An Giang, tổng số biên chế công chức được giao năm 2020 là 2.503 biên chế, giảm 182 biên chế so với năm 2019 (năm 2019 là 2.685 biên chế). Nguyên nhân biên chế giảm nhiều so năm 2019 là do biên chế của Chi cục Quản lý thị trường An Giang Chuyển về Bộ Công Thương quản lý. 

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong số biên chế công chức quy định./. 

Thanh Hùng