Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

Ngày đăng: 27/12/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 11/10/2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đồng ý chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh An Giang trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh An Giang theo các nội dung đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 72/TTr-STTTT ngày 27 tháng 9 năm 2018.

Theo đó, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh An Giang gồm các thành viên:

 

Trưởng Ban Chỉ đạo: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Phó Trưởng ban Chỉ đạo: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Thành viên: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông là Uỷ viên thường trực Ban Chỉ đạo; Các Uỷ viên Ban Chỉ đạo: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc các Sở, Ngành: Công an tỉnh; Nội Vụ; Tài Chính; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và Môi trường; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (phụ trách Công nghệ thông tin). Mời Giám đốc Bưu điện tỉnh, Viễn Thông tỉnh, Viettel An Giang;

 

Thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo gồm: Tổ trưởng là Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; Tổ phó là Đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Các thành viên là đại điện lãnh đạo phòng, ban chuyên môn liên quan của các Sở, Ngành nêu trên.

 

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh An Giang và chịu trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân tỉnh nhân sự thành viên, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh An Giang./.

 

Nguồn: CV số 5303/VPUBND-KGVX ngày 11/10/2018 của VPUBND tỉnh
Tin: Thành Nhơn