Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh

Ngày đăng: 17/04/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang là mô hình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính, năng lực và trách nhiệm thái độ của công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, sau hơn 8 tháng đi vào hoạt động, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp còn e ngại, chưa quen với việc nộp hồ sơ qua mạng...

Responsive image

Ảnh: Hữu Trực

Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang được thực hiện công bố số thủ tục hành chính tại Trung tâm là 1.312 thủ tục, với 124 lĩnh vực thuộc thẩm quyền của 17 sở, ban, ngành tỉnh. Đến nay, Trung tâm đã triển khai đồng bộ các dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Trung tâm đã ký kết với Ngân hàng Vietinbank triển khai thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính của sở ban ngành tỉnh; phối hợp Bưu điện tỉnh thực hiện cung ứng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp với Zalo cung cấp các tiện ích cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp về tra cứu kết quả, tình hình giải quyết thủ tục… Hiện Trung tâm đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thông qua phần mềm một cửa điện tử Igate của Viễn thông An Giang; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định của Chính phủ và các phần mềm hỗ trợ khác. 

Theo Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang, hơn 8 tháng đi vào hoạt động, tính đến cuối năm 2018, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 28.300 hồ sơ, lĩnh vực giải quyết hồ sơ nhiều nhất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Lĩnh vực giải quyết hồ sơ ít nhất là Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông. Trung tâm đã xử lý và trả kết quả 25.877 hồ sơ; đúng hạn gần 25.672 hồ sơ, chiếm 99,2%, trễ hạn 205 hồ sơ, chiếm 0,8%. Hồ sơ trễ hạn tập trung ở các Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường. Hiện hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận và xử lý tại Trung tâm theo phương thức trực tuyến chưa cao. Số hồ sơ thủ tục tiếp nhận và xử lý dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 2 khá cao là 16.882 hồ sơ, đạt 59,8%, nhưng mức độ 3 chỉ ở mức trung bình đạt 39,5% (khoảng hơn 11.300 hồ sơ) và mức độ 4 không đáng kể chỉ  đạt 0,7% (211 hồ sơ). 

Theo Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang: Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 chưa cao. Nguyên nhân là do một số thủ tục còn thực hiện tại sở, ban, ngành gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp vì phải đi lại nhiều lần giữa Trung tâm và các sở, ban, ngành để thực hiện thủ tục hành chính. Một số thủ tục được quy định tiếp nhận tại Trung tâm nhưng vẫn còn thực hiện tại sở, ban, ngành. Hiện việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo phương thức trực tuyến tại Trung tâm đạt hiệu quả thấp. Số lượng hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 còn rất hạn chế chưa được người dân quan tâm sử dụng. Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn tâm lý e ngại, chưa quen với việc nộp hồ sơ qua mạng.

Ông Nguyễn Bảo Trung, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang cho biết: Qua tham khảo ý kiến của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến Trung tâm thực hiện thủ tục, đa số đều hài lòng với quy trình cung cách hướng dẫn, phục vụ và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Trung tâm. Tuy nhiên, Trung tâm Hành chính công là mô hình mới, chưa có tiền lệ, mặc dù đã chắt lọc kinh nghiệm từ Trung tâm các tỉnh, nhưng việc triển khai hoạt động của Trung tâm vẫn còn nhiều vướng mắc như : chưa có văn bản pháp lý cho mô hình này và việc xác định địa vị pháp lý, loại hình hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ, chính sách còn lúng túng…. Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn phức tạp, quy trình còn phải trải qua nhiều bước thực hiện. Một số sở, ban, ngành chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, nên tình trạng hồ sơ xử lý trễ hạn một cửa điện tử vẫn còn, mặc dù hồ sơ giấy xử lý đúng hạn. 

Để khắc phục các khó khăn, hạn chế trên, ông Nguyễn Bảo Trung cho biết: Thời gian tới, Trung tâm sẽ phối hợp tốt các sở, ban, ngành trong tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả đảm bảo đúng quy trình, duy trì hồ sơ xử lý đúng hạn 99%; từng bước nâng dần tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến mức độ 3 là 40%, mức độ 4 là 20%; tăng cường phối hợp sở, ngành nâng tỷ lệ thực hiện tại chỗ tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả đảm bảo tối thiểu 20% số thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh tại Trung tâm.

Với phương châm lấy lợi ích của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu, định hướng trong quá trình hoạt động, lấy sự hài lòng của tổ chức cá nhân và doanh nghiệp làm thước đo cho sự thành công, thời gian tới, Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang sẽ tập trung triển khai hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi đến thực hiện thủ tục hành chính. Từ đó, Trung tâm giám sát chặt chẽ hơn nữa việc tiếp nhận và trả kể quả thủ tục hành chính, đưa Trung tâm hoạt động ngày càng hiệu quả hơn./.

Thanh Sang