Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cải cách hành chính mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp

Ngày đăng: 28/10/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Những tháng đầu năm 2019, tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) đạt hiệu quả và đúng pháp luật. Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của từng cán bộ, công chức đều nâng lên, đặc biệt là việc giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các cấp đã thể hiện tốt, mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

Responsive image
 

Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức được nâng lên, mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

Đó là kết quả sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của tỉnh, cấp ủy và chính quyền các cấp nhằm thực hiện tốt công tác CCHC; giải quyết khó khăn, hạn chế, góp phần xây dựng nền hành chính của tỉnh từng bước hiện đại, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới chất lượng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đồng thời xác định rõ đây cũng là một trong những điều kiện cần để thu hút các doanh nghiệp gia nhập thị trường và đầu tư sản xuất kinh doanh tại An Giang, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Điều đáng ghi nhận, công tác CCHC ngày càng đơn giản, giảm bớt phiền hà cho người dân; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, phong cách làm việc của cán bộ công chức ngày càng cải thiện, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh và giảm bớt việc khiếu nại, phản ánh của người dân về giải quyết thủ tục hành chính.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trương Long Hồ cho biết: Cơ chế một cửa tiếp tục được quan tâm đặc biệt. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn được đầu tư trang thiết bị hiện đại, cùng với trang bị đồng phục cho cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả..., tạo môi trường làm việc tại cơ quan công quyền thân thiện, lịch sự và chuyên nghiệp hơn. Quá trình giải quyết thủ tục hành chính, thái độ của công chức đối với tổ chức, công dân được giám sát chặt chẽ, các trường hợp trễ hạn, phiền hà đều bắt buột xin lỗi cá nhân, tổ chức, tạo đồng thuận, thiện cảm đối với cho cá nhân, tổ chức.

Công tác kiểm tra CCHC từ cấp tỉnh đến cơ sở được thực hiện thường xuyên, với nhiều nội dung: kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra công tác hộ tịch và kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật... Đồng thời, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực thi các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm, chú trọng góp phần nâng cao chất lượng quản lý hành chính nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, hành chính.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước được đẩy mạnh, tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức đạt trên 100%; phần mềm quản lý, chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng, văn phòng điện tử; hệ thống thư điện tử, ứng dụng chữ ký số và nhiều phần mềm chuyên dùng khác trong cơ quan nhà nước được thực hiện tốt, từng bước hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận “Một cửa” vẫn còn thấp, chưa tương xứng với công sức và trách nhiệm. Một số cơ quan còn hạn chế trong việc sử dụng các phần mềm văn phòng điện tử, phần mềm một cửa, việc tiếp nhận, chuyển xử lý văn bản và phát hành chưa thông suốt, đồng bộ theo quy trình. Việc nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của người dân còn hạn chế, số lượng người dân tham gia nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính chưa cao.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC những tháng đầu năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình biểu dương vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo trong tham mưu UBND tỉnh điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC có chất lượng, đúng tiến độ; có nhiều đề xuất, sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả. 

Để tiếp tục đẩy mạnh, triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các Sở, ngành, huyện, thị xã tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác CCHC đảm bảo nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Tiếp tục thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác CCHC và kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo kế hoạch và đột xuất; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền CCHC; tiếp tục triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số CCHC của các sở, ngành UBND cấp huyện, xã, phường, thị trấn; triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhất là giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Tăng cường tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp dưới thuộc thẩm quyền. Tổ chức thành công hội thi tuyên truyền CCHC tỉnh năm 2019 nhằm tìm kiếm sáng kiến, hiến kế cải CCHC tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị: Đẩy mạnh thanh tra công vụ, kiểm tra CCHC, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm; thực hiện nghiêm các quy định về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở…Tiếp tục công bố danh mục, nhập, đăng tải công khai thủ tục hành chính của tỉnh vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia. Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, bồi dưỡng chuyên đề CCHC.

UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí ngân sách của địa phương hỗ trợ kinh phí bưu chính trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà người dân; thực hiện mô hình chuyển giao cho Bưu điện tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyền của cấp huyện, cấp xã. Thống nhất chủ trương bố trí nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh để trang bị “Phòng học trực tuyến E-Learning” tại Sở Nội vụ hướng đến tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến. Xây dựng APP trên điện thoại đi động để tiếp nhận và trả lời các phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan thủ tục hành chính, chấp hành giờ giấc, hành kỷ luật - kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh; công khai thủ tục hành chính, hướng dẫn quy trình giải quyết thủ tục hành chính, quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính...., để người dân nhận biết một cách dễ dàng khi có nhu cầu thực hiện thông qua chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, máy vi tính của người dân.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU