Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị cử tri về bỏ sáng kiến kinh nghiệm trong thi đua hàng năm

Ngày đăng: 19/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Cử tri An Giang kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chương trình giảng dạy: học kỳ I học 18 tuần, 01 tuần nghỉ rồi thi; học kỳ II trong 35 tuần, 01 tuần nghỉ rồi thi và đề nghị bỏ nội dung sáng kiến kinh nghiệm trong thi đua hằng năm mà thay vào đó là báo cáo giải pháp, cách làm hay đã mang lại hiệu quả thiết thực tại đơn vị.

Ngày 22/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 3749/BGDĐT-TĐKT về trả lời kiến nghị của cử tri An Giang gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV như sau:

1. Về thực hiện chương trình giảng dạy.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thực hiện kế hoạch dạy học 37 tuần/năm học và kết thúc chương trình giáo dục vào ngày 30/5 hằng năm, đồng thời giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố chủ động xem xét, quyết định việc cho học sinh nghỉ 01 tuần trước khi kiểm tra học kỳ cho phù họp với đặc thù của từng địa phương.

2. Về kiến nghị bỏ nội dung sáng kiến kinh nghiệm trong thi đua hằng năm.

Theo Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, sáng kiến là một tiêu chuẩn để xét, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương lao động các hạng.

Thực tế hiện nay, việc tổ chức viết, đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến ở các địa phương còn khác nhau, một số nơi theo phong trào, không thực chất; có hiện tượng sao chép sáng kiến. Từ những bất cập nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nghiên cứu, xem xét sửa đổi quy định phải có sáng kiến khi xét, công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; đồng thời dự kiến đề xuất Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho phép ngành Giáo dục được áp dụng các thành tích khác thay thế tiêu chuẩn sáng kiến khi xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở xuống cho phù họp với đặc thù của ngành Giáo dục và mang lại hiệu quả thiết thực tại đơn vị, địa phương./.

Nguyễn Linh