Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Cử tri phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên kiến nghị vấn đề sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản, đề nghị tỉnh có chủ trương di dời những hộ dân ở khu vực bờ sông

Ngày đăng: 02/10/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 23/9/2019, Sở Xây dựng đã trả lời cử tri tại văn bản số: 2839/SXD-QLN với nội dung như sau:

Theo báo cáo rà soát nhà ở ven sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2019 của UBND các huyện, thị xã, thành phố: hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 22.455 căn nhà ở ven sông, kênh, rạch cần hỗ trợ di dời (trong đó có 6.457 căn của các hộ dân sinh sống trên nhà ven sông, kênh, rạch nhưng trong vùng sạt lở cần phải di dời). Riêng thành phố Long Xuyên là 1.743 căn (trong đó có 159 hộ sống trong vùng sạt lở).

Để hỗ trợ di dời các hộ dân sinh sống trong vùng sạt lở cần phải di dời khẩn cấp trong tình hình ngân sách địa phương còn rất khó khăn, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các Sở, ngành tranh thủ nguồn vốn hỗ của các Chương trình, chính sách có hỗ trợ về nhà ở, đất ở cho hộ dân là Chương trình đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư và Chương trình 1776/QĐ-TTg hỗ trợ di dân vùng thiên tai.

Hiện nay, UBND tỉnh đang giao cho Sở NN&PTNT thực hiện: Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành có liên quan tham mưu đề xuất UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT để triển khai xây dựng Đề án bố trí lại dân cư ven sông, kênh rạch theo Nghị Quyết 120; Thành lập Đoàn công tác tiến hành rà soát danh sách đối tượng hỗ trợ khẩn cấp về nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai sạt lở giai đoạn 2016-2018 theo Thông báo số 175/TB-VPUBND ngày 25/4/2019 của Văn phòng UBND tỉnh trong đó, đối với phương án sắp xếp, bố trí nhà ở cho các hộ dân được hỗ trợ thì thực hiện như sau:

- Đối với các huyện, thị xã và thành phố có số lượng dưới 20 hộ dân được hỗ trợ: đề nghị UBND cấp huyện linh hoạt, lồng ghép vào các tuyến dân cư vượt lũ hiện có, đồng thời đảm bảo suất đầu tư hỗ trợ theo quy định cho các hộ dân này.

- Riêng đối với các huyện, thành phố: An Phú, Chợ Mới và thành phố Long Xuyên: Giao UBND cấp huyện tiến hành rà soát và cố gắng hình thành các khu dân cư nối dài để bố trí các hộ dân được nhận hỗ trợ vào sinh sống tại khu vực này.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp & PTNT và UBND các huyện, thị đang triển khai thực hiện.

Riêng đối với Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư, Bộ Xây dựng đang trình Thủ tướng Chính phủ  ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 714/QĐ-TTg theo hướng cho phép mời gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng đối với các địa phương còn khó khăn về ngân sách theo đề xuất của tỉnh An Giang. Do đó, sau khi Chính phủ ban hành, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các Sở, ngành có liên quan nghiên cứu và đề xuất cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư xây dựng cụm tuyến dân cư di dời dân vùng sạt lở trong thời gian tới để hỗ trợ di dời cho các hộ dân sinh sống trên sông, kênh, rạch thuộc khu vực sạt lở./.

Lê Thanh Dũng