Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Phú: Rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện

Ngày đăng: 25/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(CỔNG TTĐT AG)-Thường trực HĐND huyện An Phú vừa tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nhìn chung, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện xây dựng chương trình, nội dung kỳ họp, đồng thời  Thường trực HĐND huyện chủ động xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; công tác điều hành của chủ tọa kỳ họp chặt chẽ, khoa học, linh hoạt, đảm bảo dân chủ, bám sát chương trình kỳ họp đã dự kiến; các báo cáo thông qua tại kỳ họp được lựa chọn phù hợp, yêu cầu trình bày tóm tắt theo hướng ngắn gọn, trọng tâm; việc chất vấn tại kỳ họp được trực tiếp và diễn ra đúng theo quy định pháp luật, với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và dân chủ; các Nghị quyết trình tại kỳ họp được thông qua bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên, đảm bảo khả thi và hiệu lực, hiệu quả;…Bên cạnh những mặt đạt được, việc tổ chức kỳ họp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số báo cáo, Tờ trình gửi đến Thường trực, các Ban HĐND huyện chậm so với thời gian quy định chưa được khắc phục triệt để; một số đại biểu chưa thực sự quan tâm, nghiên cứu đầy đủ các tài liệu đã gửi. Ngoài ra, cũng còn một vài đại biểu vắng tham gia họp thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện và tiếp xúc cử tri; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp trước và sau kỳ họp vẫn còn nêu chung chung, chưa đề ra lộ trình, giải pháp để thực hiện trong thời gian tới; Thường trực HĐND một số xã, thị trấn chưa chủ động tổ chức kỳ họp HĐND đúng theo thời gian quy định;…thời gian tới, Thường trực HĐND huyện cần tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghiên cứu, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri; phân công, chỉ đạo các Ban HĐND huyện tiếp cận, phối hợp sớm với các ngành của huyện chuẩn bị báo cáo, tờ trình, nghị quyết thông qua tại kỳ họp HĐND huyện để phục vụ công tác thẩm tra chặt chẽ, khả thi, hiệu quả; UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc các ngành chuẩn bị tờ trình, báo cáo đảm bảo thời gian theo quy định; chỉ đạo giải quyết khẩn trương, kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc cử tri và qua giám sát, thẩm tra kiến nghị của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND huyện; rà soát lại những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã trả lời nhưng chưa thỏa đáng, yêu cầu các ngành tiếp tục trả lời, giải trình lại; các Ban HĐND đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc trả lời, giải quyết, thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các kiến nghị sau giám sát; các Tổ đại biểu HĐND phải nắm bắt kịp thời các nội dung, vấn đề cử tri quan tâm, trọng tâm là các vấn đề chưa giải quyết thỏa đáng để mời lãnh đạo huyện, các ngành của huyện để làm rõ, đưa ra giải pháp phù hợp giải quyết kịp thời cho cử tri; nâng cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong các cuộc tiếp xúc cử tri, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cử tri; quan tâm, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri…./.


Lê Thanh Dũng