Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lịch cúp điện từ ngày 30-7 đến 4-8-2019

Ngày đăng: 29/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Ngày 30 tháng 7 năm 2019

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Xã Hiệp Xương, Bình Thạnh Đông, Phú Bình và một phần xã Phú Hưng, huyện Phú Tân.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Tuyến dân cư kênh 1 Mỹ Hoà. phường Vĩnh Mỹ, TP, Châu Đốc.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Tân Thạnh (dọc theo mương Cầu Chuối, Cồn Liệt Sĩ), thị xã Tân Châu.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Bình Hòa (khu vực Mương Cả Điền), huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 10 giờ: Một phần phường Bình Khánh (đường Nguyễn Trường Tộ, Đề Thám, Lê Ngã, khu vực lẫu trâu Kiều Thu), TP. Long Xuyên.

Ngày 31 tháng 7 năm 2019

Từ 7 giờ 30 phút đến 13 giờ: Khu vực Dung Thăng và TDC cặp tỉnh lộ 957 xã Vĩnh Hội Đông; TDC cặp tỉnh lộ 957 xã Đa Phước, huyện An Phú.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Tuyến dân cư cặp tỉnh lộ 957, xã Đa Phước, huyện An Phú.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Vĩnh Hòa (tuyến dân cư Hòa Bắc ấp Vĩnh Thạnh D); ấp Núi Nổi, Hòa Thạnh thuộc xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Vĩnh An (khu vực từ cầu số 5 đến Dinh Cố Quản), huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 11 giờ: Một phần phường Đông Xuyên (khu vực vàm Ông Mạnh), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 10 giờ: Một phần phường Mỹ Quý (khu vực ngọn Cầu Đôi), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Xã Bình Thủy, huyện Châu Phú.

Từ 8 giờ đến 15 giờ: Một phần Xã Vĩnh Bình (khu vực dân cư Tân Thành), huyện Châu Thành.

Ngày 1 tháng 8 năm 2019

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Một phần khóm Long Qưới C thuộc phường Long Phú; một phần xã Phú Vĩnh, Lê Chánh (dọc theo kênh 30 tháng 4), thị xã Tân Châu.

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Vĩnh Lộc (dọc theo kênh Vĩnh Lợi), xã Vĩnh Hậu (dọc theo Rạch Cần Thơ), huyện An Phú.

Từ 11 giờ đến 12 giờ 30 phút: Thị trấn Óc Eo, Vọng Đông,Vọng Thê, một phần xã An Bình, huyện Thoại Sơn.

Từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút: Ấp Tân Huệ, Tân Hiệp xã Vọng Thê; ấp Phú An, Phú Hiệp, Phú Hùng xã An Bình, huyện Thoại Sơn.

Ngày 2 tháng 8 năm 2019

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Xã Phú Thọ, Phú An, huyện Phú Tân.

Từ 8 giờ đến 11 giờ: Một phần xã Mỹ Khánh (khu vực cầu Y Tế đến bến đò Mỹ Hòa), TP. Long Xuyên.

Ngày 3 tháng 8 năm 2019

Từ 7 giờ 30 phút đến 14 giờ: Xã Nhơn Hưng, Thới Sơn, thị trấn Nhà Bàng (khóm Sơn Đông, Thới Hòa, Hòa Thuận, Hòa Hưng), huyện Tịnh Biên.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Văn Giáo (đoạn cặp kênh Trà Sư), huyện Tịnh Biên.

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Xã Núi Tô, Cô Tô, Ô Lâm, Tân Tuyến, huyện Tri Tôn.

Từ 8 giờ đến 11 giờ: Thị trấn Chợ Mới (trừ ấp Thị 2); ấp Long Hòa 1, Long Hòa 2 thuộc xã Long Điền A, huyện Chợ Mới.

Ngày 4 tháng 8 năm 2019

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Thị trấn Phú Hòa, xã Vĩnh Chánh, Vĩnh Trạch (khu vực tỉnh lộ 943 từ cầu Mương Trâu đến trạm cấp nước Phú Hòa và dọc theo kinh Mương Trâu, ấp Vĩnh An), ấp Hòa Tây A, Kinh Đào xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn; Một phần xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành.

Từ 8 giờ đến 14 giờ: Một phần phường Bình Đức (khu vực khu Làng cá bè Xếp Bà Lý, bến đò Lò Gạch Nam Phương), TP. Long Xuyên.

Từ 8 giờ đến 11 giờ: Phường Mỹ Bình, Mỹ Long, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên, Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh, Bình Khánh, xã Mỹ Hòa Hưng; một phần phường Bình Đức (khu vực từ cầu Trà Ôn đến gần cầu Cần Xây), phường Mỹ Hòa (khu vực từ rạch Ông Mạnh đến cầu mương Khai nhỏ), TP. Long Xuyên.

các tin khác