Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri về doanh nghiệp nộp tiền chuyển từ đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp

Ngày đăng: 12/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 05/3/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 1568/BNN-TT về trả lời kiến nghị của cử tri An Giang gửi tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV như sau:

Theo điều 5 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ quy định doanh nghiệp khi chuyển từ đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải nộp một khoản tiền để bảo vệ phát triển đất trồng lúa, mức nộp không thấp hơn 50% số tiền được xác định theo diện tích đất trồng lúa phải chuyển sang đất phi nông nghiệp nhân với giá loại đất trồng lúa của Bảng giá đất tại thời điểm chuyển mục đích, việc này làm tăng thêm chi phí đầu tư và phát sinh thủ tục làm kéo dài thời gian đầu tư của doanh nghiệp. Do đó, đề nghị Chinh phủ xem xét bỏ quy định này để thu hút đầu tư.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:

Theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 134 Luật Đất đai thì “nhà nước có chính sách bảo vệ phát triển đất trồng lúa, hạn chế chuyển đổi đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Trường hợp cần thiết phải chuyển một phần diện tích đất lúa sang sử dụng vào mục đích khác thì Nhà nước có biện pháp bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất...” và “người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ”.

Tại khoản 1 Điều 45 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai trong đó quy định “người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để thực hiện việc khai hoang, cải tạo đất; đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương.

Như vậy, nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý sử dụng đất trồng lúa phù hợp với quy định của Luật Đất đai. Việc người sử dụng đất phải nộp một khoản tiền không thấp 50% số tiền được xác định theo diện tích đất trồng lúa phải chuyển sang đất phi nông nghiệp nhân với giá loại đất trồng lúa của Bảng giá đất tại thời điểm chuyển mục đích, nhằm bổ sung thêm nguồn kinh phí cho địa phương để thực hiện những nội dung như: Quy hoạch, lập bản đồ các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao; cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại; đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; khai hoang, phục hóa đất chưa sử dụng thành đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại và đặc biệt dùng hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa, hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm../.

 
Nguyễn Linh