Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về mức tính điểm đối với phiếu rà soát hộ nghèo

Ngày đăng: 30/08/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Cử tri An Giang đã đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: “Sửa đổi mức tính điểm đối với Phiếu rà soát hộ nghèo tại biểu phụ lục số 3b Quy định hệ thống tính điểm cho các đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình theo các vùng (ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội),

cụ thể: tại Mục 11 (xe máy, xe có động cơ) và Mục 13 (trâu, bò, ngựa), đề nghị điều chỉnh theo hướng mở rộng điểm theo số lượng xe máy, gia súc; vì có hộ gia đình có 3 xe máy hoặc 4-5 con trâu, bò trở lên chỉ được tính điểm theo Thông tư hướng dẫn là không phù hợp" 

Ngày 9/8/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 3397/LĐTBXH-VP trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang như sau: 

Đối với vấn đề cử tri kiến nghị, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã khắc phục tại Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT- BLĐTBXH. Cụ thể:

Thông qua mẫu Phiếu A sửa đổi, bổ sung mới, các địa phương sẽ thực hiện bước sàng lọc ra khỏi danh sách rà soát hộ gia đình có khả năng không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua việc đánh giá những tài sản có giá trị và tổng giá trị của các tài sản. 

Theo đó, khi thực hiện tốt các bước theo công cụ sàng lọc tại Phiếu A, sẽ không lọt lưới các hộ gia đình có 03 xe máy hoặc 4-5 trâu bò trở lên và thêm một số dấu hiệu nhận biết khác vào danh sách rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm. Theo đó, việc thực hiện đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo như quy định hiện nay tại mẫu Phiếu B được ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH sẽ dễ dàng hơn cho các cán bộ điều tra trong việc rà soát, đánh giá hộ gia đình, không phát sinh những trường hợp “không phù hợp” theo quy định tại mẫu Phiếu B như trước đây theo phản ánh của cử tri./.

    VŨ HÙNG