Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt tại phiên họp Thường trực HĐND tháng 8/2019

Ngày đăng: 03/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2019 để xem xét cho ý kiến đối với tờ trình của UBND; Kế hoạch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh và Báo cáo hoạt động tháng 7 và chương trình công tác tháng 8 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh và một số nội dung khác có liên quan. Qua các ý kiến thảo luận, Chủ tịch HĐND Võ Anh Kiệt tỉnh kết luận như sau:

Thống nhất với nội dung Tờ trình số 468/TTr-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến thống nhất về bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng. Tuy nhiên, đề nghị UBND tỉnh cần tổ chức mua sắm tập trung các trang thiết bị máy móc đảm bảo chất lượng thống nhất trong tỉnh; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ sử dụng thiết bị đo tiếng ồn; tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức của người dân trong việc sử dụng âm thanh tránh ảnh hưởng đến người xung quanh.

Đối với Kế hoạch khảo sát, giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh khóa IX, thống nhất với đề xuất của các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh là thay đổi nội dung giám chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh với nội dung sau: Kết quả giải quyết việc cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những hạn chế, khó khăn vướng mắc; Công tác cấp giấy phép đăng ký kinh doanh; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; Đối với 03 đơn vị cấp huyện thì tiến hành khảo sát và đề nghị Văn phòng dự thảo kế hoạch và đề cương phù hợp với nội dung đã thay đổi.

Đối với tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh khám sức khỏe, thống nhất tổ chức khám sức khỏe cho các vị đại biểu HĐND tỉnh trừ các đại biểu HĐND tỉnh được Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh đăng ký với Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh để tổ chức thực hiện. Đối với kế hoạch đi học tập kinh nghiệm của Ban kinh tế - ngân sách: Thống nhất, nhưng đề nghị cân nhắc lựa chọn thời gian và địa điểm cho phù hợp, vì hiện nay các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên đang khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thống nhất với Báo cáo hoạt động tháng 7 và chương trình công tác tháng 8 năm 2019 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh./.

VŨ HÙNG